Illustration: CadWalk

Carlsbergbyen


Bygherre/ordregiver: Carlsbergbyen

Sidestillede rådgivere: Rådgivere: Rambøll A/S

Status: Hovedprojekt

Udeareal: 16.500 m²


Projektet omfatter 5 byrum i Carlsbergbyen; Thorvald Bindesbølls Plads, Købkes Plads, Constantin Hansens Gade, Vesten for Humle og Østen for Humle.

På baggrund af en byrumsanalyse med 5 forskellige byrum og parker, samt to mindre veje, som ud fra lokalplankrav, placering og kontekst gives hver sin funktion og karakter. I området etableres 3000 m3 bassinvolumen til tagvand, som dimensioneres til at være fyldte ved en 10 års regn. Bassinerne anlægges som overfladiske bassiner, og tilpasses de enkelte byrums fremtidige karakter og brug, i udformning og programmering, og der gives således en funktionel og rekreativ (dobbelt-)anvendelse af byrummene.

På hele området arbejdes med at etablere faciliteter til aktivitets-, opholds- og legepladser, tilpasset en bred målgruppe i forhold områdets fremtidige beboere og naboer. I Østen for humle indrettes særligt med en legeplads til en ny institution for Københavns Kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen.

Særligt for projektet skal fremhæves at der arbejdes med at skabe et område med bynatur, ved en høj begrønningsgrad, ved varierede træplantninger og øvrige beplantninger, som er tilpasset de vanskelige forhold med forekomst af perioder med oversvømmelse og tørke, og som samtidig kan afhjælpe for de særlige vindforhold, der forventes skabt i byrummene pga. områdets nye højhuse.

Ud over de 5 byrum i Carlsbergbyen arbejder tegnestuen på følgende tilstødende områder:

• Udearealer til Scherfig Hus: Til det kommende Scherfig hus (byggeafsnit 13.1) tegner vi det indre gårdrum og forhaver i kantzonerne. Bebyggelsen kommer til at indeholde 104 lejligheder i forskellige størrelser og får Halmlageret og Humleby til nabo. Enestående for området er kombinationen af det rolige og fredfyldte og det aktive udendørsmiljø i de grønne omgivelser.
• Nye træplantninger langs Ny Carlsberg Vej
• Udearealer til ”Kongens Bryghus”