Arealplan for Zoologisk Have i København


Bygherre/ordregiver: Zoo, København

Øvrige samarbejdsparter: Tropical Zoo Plants, Gehl Architects

Status: Skitseprojekt under udarbejdelse

Areal: Publikumsareal 47.603 M² (Hele Havens Areal I Alt 114.286 M² )


Zoo ønsker at udvikle sine publikumsarealer så de kan tilbyde et bredere udbud af unikke oplevelser for flere mennesker.

Der forventes desuden i fremtiden et større antal besøgende og derfor skal kapaciteten for publikumsarealerne og gangforbindelser forøges, og kvaliteten af disse forbedres.

Derfor udarbejdes en langsigtet udviklingsplan for omdannelse af de udendørs ruteforløb som ligger imellem de eksisterende dyreanlæg.

Helhedsgrebet består i oplevelsesmæssigt at tydeliggøre ruteforløbene ved at etablere et tydeligt hierarki af tre typer overlappende loops – det overordnede forløb, ”verdensdels-loops” og de vilde oplevelsesstier.

Publikumsarealet skal tænkes som en helhed, men kunne omdannes i etaper efter en prioriteret strategi og afstemte økonomiske rammer.

Arealplan ZOO skal derfor danne rammerne for fremtidige omdannelser i konkrete anlægsprojekter, for enkelte delområder som kan udbygges i etaper over en lang årrække mens sammenhængen i haven sikres og den fortsatte daglige drift fortsat kan fungere.

Grundlaget for arealplanen er en registrering og analyse af hvordan ZOO bruges i dag og en række anbefalinger til hvordan livet bedre kan tilgodeses. På grundlag af dette udarbejdes forslag til hvorledes havens ruter og knudepunkter kan optimeres i forhold til kapaciteten og oplevelsen af dyrene.

Resultatet bliver en udviklingsplan for arealanvendelsen af de udendørs besøgsarealer som består af tre dele: en dispositionsplan, en designmanual og en etapeplan. Disse tre elementer er indbyrdes afhængige og vil blive udarbejdet sideløbende, da der vil være en indbyrdes påvirkning mellem detaljer og helheder på tværs af de tre dele.

Havens kapacitet forøges ved at skabe nye indgange, således at ”tomme” områder i haven udnyttes.

Stiforløbene understøttes ved en udskiftning af den omgivende beplantning, belægning og inventar med fokus på de forskellige verdensdele. Ligesom der arbejdes med terrænet i forhold at tilføre nye lag i den visuelle oplevelse af dyreanlæggene.