BABYLON – CENTER FOR HAVEKULTUR OG MODERNE HAVEKUNST


Bygherre/ordregiver: Babylons bestyrelse

Status: Konkurrence vundet november 2006

Areal: 25 Ha

Anlægssum: 50 mio. DKK


Konceptet bag Babylon er at skabe et sted hvor havearkitekter i verdensklasse kan udforme haverum, som skal stå som levende kunstværker; men også et sted hvor nye idéer kan udfoldes for den almindelige haveinteresserede.

Grunden for det kommende Babylon er placeret sydvest for Holbæk – tæt ved motorvejen, og med direkte forbindelse med Holbæks grønne strøg der strækker sig fra fjorden og videre mod skovområdet mod syd, som bl.a. naturskolen og Holbæk Kunstskole er en del af.

Et vigtigt element for løsningen af opgaven har været forståelsen af at stedet både skal fungere som udstilling af en række haver, og samtidig være en kommercielt velfungerende helhed, med café og plantesalg.

Grundidéen for en have er; det beskyttede indelukke.

Udfordringen i denne opgave har været at skabe rammer for 40 haver, sådan at den enkelte have får optimale vilkår, uden hverken at generes af eller genere sin nabohave, og samtidig give den besøgende lyst til at se endnu én. Landskabet er derfor brugt som en overordnet ramme – en have – for haverne.

Landskabsrammen skal være en klar struktur, og fremstå smuk og overskuelig, samtidig med at den skal være maksimalt fleksibel, og således over tid kunne give plads og rammer for vekslende kreative udtryk.

Landskabet skal være det der overordnet skaber de store kontraster og forskelle, sådan et man får lyst til at bevæge sig rundt i hele centret.

Grundens eget landskab er blevet forstærket, ved at tilføje ’slugten’ et sø forløb, og fortætte grundens sider med skovpartier, og forstærke hegnet.

Langs søen etableres et engareal/vådområde område, med græsser og dunhamre. Hele området tilsås med vildtgræs.

Alle landskabs typerne, skoven og det åbne land, er dels smukke at bevæge sig rundt i, og samtidig giver de også mulighed for at tematisere haverne ud fra landskabstopologi, som f.eks. skov-haverne, søhaverne, eng-haverne etc.

Haverne placeres i hegnede enheder af overskuelige størrelser – kaldet for ’have enklaver’. Enklaverne er placeret, sådan at landskabet fremhæves, og ruten rundt iscenesættes, sådan at man undervejs oplever udsigt, tæt skov, sø, og engdrag.

Omkring enklaverne er der en zone med klippet græs, der samtidig også fungere som offentligt stisystem.