Bæredygtig bebyggelse i Bellinge


Bygherre: Odense Kommune By- og
Kulturforvaltningen

Status: Etape 2: Hovedprojekt. Etape 1 realiseret 2015

Areal: ca. 45 Ha


I tæt samarbejde med Odense kommune har Schønherr udarbejdet en plan for bæredygtig bebyggelse i Bellinge, Odense kommune. De bæredygtige aspekter er indarbejdet så tidligt i forløbet, at de også omfatter byggemodningsprocessen.

Bebyggelsesplanen er udarbejdet igennem en række workshops, tilrettelagt og faciliteret af tegnestuen. I forløbet deltog medarbejdere fra kommunens forskellige afdelinger samt eksterne specialister.

Den færdige bebyggelsesplan er udarbejdet med følgende bæredygtige succeskriterier som pejlemærke;

  • Minimer omfanget af infrastruktur
  • Al overflade vand skal håndteres inden for grunden (LAR)
  • Størst mulig Biodiversitet
  • Minimer omfanget af jordtransport
  • Fortætning af bebyggelsen ift. sammenlignelige boligområder

Desuden har planen indarbejdet forskellige principper for hvordan solceller kan indarbejdes.

Den overordnede landskabsarkitektoniske idé er at lade landskabets typologi styre bebyggelsen. Ved at friholde det vestligste højdepunkt, de lavest liggende arealer og en kile imellem disse, opstår et sammenhængende landskabsrum, der slynger sig igennem området.

Landskabsrummet binder området sammen og definerer tre delområder, der kan bebygges. Landskabsrummet friholdes for infrastruktur og hvert delområde får derfor hver sin ankomstvej. Et større søområde er den store katalysator og attraktion i området.

De forskellige boligtypologier er placeret så flest muligt får direkte adgang og udsyn til de store grønne fællesarealer. Derfor placeres de tætteste boligformer ud mod de grønne fællesarealer og de boligtyper, som har de største private haver, placeres længst væk fra disse. Denne disposition er også valgt for at gøre det mere attraktivt at bo tæt, som set ud fra et bæredygtighedsmæssigt aspekt, er det rigtigste.

Overordnet skal bebyggelsesplanes beplantningstyper tilbyde så stor diversitet som muligt.