Bispebjerg Hospital – nyt akuthospital


Bygherre/ordregiver: Regionshospitalet Hovedstaden

Bygningsarkitekt: KHR A/S / WHR architects

Ingeniør: Grontmij / Arup

Status: Forprojekt

Anlægssum landskab: 80 mio. DKK


Martin Nyrops og Edvard Glæsels Bispebjerg Hospital er et arketypisk pavillonhospital og begunstiget af beliggenheden på Bispebjerg Bakke. Det er resultat af et forbilledligt samarbejde mellem arkitekt og landskabsarkitekt. Det terrasserede anlæg danner en række landskabsrum af stor frodighed og skønhed, grupperet om en monumental midterakse. Det er med dette som inspiration, at vores forslag til det nye akuthus tager sit afsæt både i sin plandisponering, flow og wayfinding og frem for alt kontakt til naturen og dennes helende kraft.

Det er forslagets idé at skabe et moderne hospital af højeste teknologiske og faglige niveau i et fysisk miljø, der hele tiden har kontakt til omgivelsernes natur, også i behandlingsafsnittene. Konceptet og det arkitektonisk ledende motiv for denne holistiske ramme er et optimalt funktionelt flow – bevægelse og ophold for alle – der giver overblik og konstant nærværende udblik og kontakt til grønne omgivelser. En funktionel og sanselig arkitektur, der samtidig skaber klare holdepunkter for orienteringen i komplekset – wayfinding.

Projektets hovedgreb er i direkte relation til motivet for et stemningsfuldt hospital i landskabet. Den ydre grønne topografi og eksisterende campusstruktur i Nyrops hospital videreføres i Akuthusets indre flowprincip og wayfindig koncept. Landskabet er en del af bebyggelsen og hele bevægelsen udefra og ind i Akuthuset, er én bevægelse og stemning der skal fremstå klart ved alle funktioner og ophold. Akuthusets egentlige størrelse kan aldrig opleves på én gang. Projektet tegner en vandring i et landskab, hvor hospitalet hele tiden kun optræder i sammenhæng med grønne omgivelser og ikke mindst i mindre visuelle proportioner.

Som i det gamle Bispebjerg kan man som alternativ til interiørforbin¬delserne vælge at bevæge sig på kryds og på tværs af hospitalet med himlen som loft. Vælger man dette alternativ, vil man overalt, ligesom i den gamle del af Bispebjerg Hospital blive mødt af stort visuel, ekso¬tisk og stoflig variation i haverne. Hele hospitalscampus vi således i endnu højere grad blive et sammenhængende grønt åndehul for hele bydelen.