Foto: ABC Luftfoto

BUNDGAARDSPARKEN


Bygherre/ordregiver: Aalborg Kommune

Status: Realiseret 2000 – 2001

Areal: 216.000 m2

Anlægssum: 1.2 mio. DKK


Bundgaardsparken består af tre hovedelementer; Skoven, lysningen og aksen.

Skoven er en tilføjelse til eksisterende plantninger i Bundgaardsparken, som danner markante lysninger, der forholder sig til bebyggelsen mod vest. Aksen spænder fra nord til syd og åbner for et storslået udsyn, der understreger den kraftfulde og landskabelige placering, som Bundgaardsparken har.