BUSP – Center for Børn, unge og psykosomatisk medicin i Bergen


Bygherre: Helse Bergen – Haukeland Universitetssykehus

Arkitekt: KHR a/s, Per Knudsen Arkitektkontor, Studio4 Arkitekter AS

Ingeniør: COWI, Norge, Norconsult AS

Pris: Bergens Arkitektur- og Byformningspris 2017

Status: Etape 1 under udførelse, forventes færdig bygget december 2016. Etape 2 Hovedprojektering 2016. Byggefase 2016-ca. 2020

Areal: Etape 1: 13.300 m²,  Etape 2: 13.300 m²

Anlægssum landskab: Etape 1: 25 mio. DKK, Etape 2: 38 mio. DKK

Den arkitektoniske idé for det kommende sygehusanlæg udspringer af den særlige landskabelige placering på den grønne skråning ved foden af Ullriken fjell.

Hele anlægget dyrker kontrasten mellem det tunge og det lette og formidler skalaspringet mellem det eksisterende sygehus og de solitære bygninger i området.

Den landskabsmæssige idé er at lade nogle frodige grønne kiler løbe igennem anlægget og drage naturoplevelser helt ind i bygningerne.

Anlæggets terrasserede karakter forankrer det i landskabet, og de gennemgående grønne kiler forbinder Ullriken fjells lodrette tyngde med Mølledal Kirkegårds åbne og fladere rum.

Sygehuset er både et midlertidigt hjem og en arbejdsplads, hvilket er en udfordrende arkitektonisk opgave. Landskabsrummene skal på en og samme tid finde balancen mellem at skabe ”hjemlighed” og gode arbejdsmæssige rammer for personalet.

Haverummene der flyder gennem hospitalet på forskellige etager er arrangeret med 3 temaer: Skog, Myr og Fjell, der kommer til udtryk gennem beplantningen. Overordnet er beplantningen udvalgt for at skabe et dynamisk udtryk, med fokus på sanselighed, og årstidsvariationer.

I etape 1 der indeholder psykosomatik, er der lagt vægt på at skabe et frirum for patienter og medarbejdere. Der er skabt plads til ophold i grupper, eller til fordybelse for enkeltpersoner, i de forskellige små haver der ligger placeret på alle 8 etager.

I etape 2 der indeholder somatik samt fødselsafsnit, er der lagt stor vægt på at skabe ophold til børn og unge. I den kommende store have på 1 etage, skabes leg og opholdsmuligheder med udgangspunkt i beplantningen. Med vægt på dufte, farver og rumskabende beplantning, kan børnene gå på opdagelse i havens mange ”hemmelige” stier og kroge, der bevæger sig op og ned i højden.

Der skabes ligeledes store lette overdækket terrasser hvor forældrene har overblik og børnene trygt kan lege.