Bygherre/ordregiver: Guldborgsund kommune

Status: Konkurrence 2017

Udeareal: 7800 m² i alt – Torvet alene er udgør 3000 m²

Anlægssum landskab: 18 mio. DKK


Ønsket er at skabe en sammenhængende bymidte, der både er forankret i historien og peger ud mod fremtiden.

Der var engang et slot, slotte lå for foden af en bakke og på bakken opstod byen. Nykøbing F. er den by. Slottet er revet ned, men historien er stadig byens og vi vil fortælle den tydeligt ved at fremhæve bakken og Torvet som byens arnested og hjerte.

Projektet består af en omlægning og nyindretning af Torvet – der formes som en bakke og terrænbearbejdningen understreger Torvets særlige status og den smukke brostensbelægning fremhæver pladsens samhørighed med byens øvrige historiske byrum. Byen får igen sin bakke og Torvet sin vigtige rolle.

Der placeres en fleksibel overdækning til brug for marked og andre aktiviteter. Bjørnebrønden får sin egen eventyrlige og legende omgivelser med boblende vand og særlige karakterskabende træer. Færgestræde føjer sig til rækken af historiske stræder med sin nye brostensbelægning. Nobelstræde, Grønttorvet og Vestenborg Alle styrkes som grønne byrum, der kan indtages til ophold og markeder, og Slotsgade-Langgade understøttes som karakteristisk by-gade med nye fleksible zoner til handel og byliv, parkering og bytræer.

Bakken og lunken
På Torvet samles regnvand i lavninger i belægningen udenfor trækredsen og det ledes mod Færgestræde og desuden omkring bjørnen, hvor vandet forsinkes kortvarigt. Ligeledes samles vand i Vestenborg Allé og Nobelstræde og ledes i vandrender mod Grønttorvet hvor pladsens lavning forsinker vandet før det ledes videre. Lavningen på Grønttorvet spejler og understreger bakken på Torvets og pladsernes indbyrdes sammenhæng.


 

Der var engang et slot, slotte lå for foden af en bakke og på bakken opstod byen. Nykøbing F. er den by. Slottet er revet ned, men historien er stadig byens og vi vil fortælle den tydeligt ved at fremhæve bakken og Torvet som byens arnested og hjerte