Foto: Carsten Ingemann
Christiansfeld Kirkeplads | Foto: Carsten Ingemann

Christiansfeld Kirkeplads


Bygherre/ordregiver: Brødremenigheden, Christiansfeld

Bygherrerådgivere: KUBEN management v. Johs. Møller

Entreprenør: HedeDanmark

Pris: Kolding Kommunes Arkitekturpris 2015

Ydelser: Skitsering, projektering, udbud og tilsyn

Status: Realiseret 2013

Udeareal: 1870 m2

Anlægssum landskab: 598.000 DKK


Byen Christiansfeld er opført af brødremenigheden omkring år 1800. Byrum, arkitektur og kultur fremstår meget sammenhængende, som et af de ypperste eksempler på brødremenighedens byer. I øjeblikket ansøger byen om optagelse på UNESCO’s liste for verdens kulturarv.

Da Christiansfeld er en menighedsby hænger dens udformning tæt sammen med brødremenighedens tro og forkyndelse: Kirkepladsen er byens centrum. Et rum, hvor mennesket kan møde sin frelser, ligeværdigt for alle byens dele, og alle byens borgere. Pladsen er afgrænset af nogle af menighedens vigtigste bygninger som tilsammen danner pladsens ydre vægge, mens lindetræer danner et indre rum.

Fladen består af græsplæner gennemskåret af grusstier, udlagt som et kors. Midt på pladsen står en brønd med et lille springvand. Beplantningen er markant og rumskabende med store lindetræer, der omkranser græsplænerne.

Projektet har været en nænsom restaurering af pladsens enkle udtryk med udgangspunkt i en udskiftning af alle træer i den oprindelige udformning. Af øvrige væsentligt tiltag kan nævnes præcisering af kanter og terræn, oprydning i tidligere skilte og inventar, en særlig omhu ved udvælgelse af grus og kanter og i det hele taget respektfulde løsninger, der lever op til nutidige muligheder og krav for pleje af et grønt område.

Herved fremhæves stedets egen, enkle skønhed i rum og bygninger.

Christiansfeld Kirkeplads | Foto: Carsten Ingemann