Den ny Maltfabrik


Bygherre/ordregiver: Fonden Den ny Maltfabrik & Syddjurs Kommune

Bygherrerådgivere: Rambøll

Bygningsarkitekt: BIG

Ingeniør: INGENIØR’NE A/S, Arup, Johansson & Kalstrup P/S

Øvrige samarbejdsparter: Bente Lange Arkitekter(kulturarv)

Status: Konkurrence maj 2016

Areal: 17.644 M²

Anlægssum landskab: ca. 10 mio. DKK


Landskaberne omkring Ebeltoft Vig er dramatiske som få andre steder i Danmark. Den sidste istids fremstød og tilbagetrækninger, is og smeltevand har skabt det imponerende randmorænekompleks, der i dag svøber sine grønne bølger om Ebeltoft Vig.

Købstaden Ebeltoft er gunstigt placeret på indersiden af vigen. Det kuperede landskab er her både nærværende og karakterskabende. De smalle, brostensbelagte gader i den historiske bykerne bugter sig og følger landskabets konturer. Med jævne mellemrum åbnes de smalle gader mod vigen i forrygende kig, men der er få attraktive forbindelser mellem by og kyst.

Det er i overgangen mellem disse landskaber – vigen og byen – Maltfabrikken troner. Med placeringen alene rummer Maltfabrikken altså potentialet til at blive en bro mellem by og vig såvel som et kulturelt knudepunkt. Dette potentiale skal styrkes af uderummet. Stedets iboende potentialer, det grønne landskab mod vest og købstadens brolagte gader mod øst, skal trækkes helt ind til Maltfabrikken.

De enkelte byrums individuelle særtræk sammenbindes af én landskabelig betonflade, der fra større sammenhængende pladsdannelser flyder ud i stier – som smeltevand – mod centrale ankomstpunkter og fletter sig sammen med eksisterende belægninger og grønne landskaber. Således skabes der på tværs af byrum en fælles identitet og flade. En flade, der i udførsel er robust og i geometri hylder Maltfabrikkens selvgroede og rå karakter.

Alle uderum omkring Maltfabrikken er i flade og rum uden specifik programmering, men med karakter. I stedet for at lade et enkelt program dominere et område inviteres nuværende og fremtidige brugere til at indtage stedet som deres eget, påvirke det og lade sig påvirke. På denne vis skaber vi optimale forhold for den impulsive brug og den tilhørende kreativitet – en dynamik, der må anses for at være kilde til ét af Maltfabrikkens særtræk.

Ved at tage afsæt i lokale landskabelige særtræk, at lade byrummet være programmet og ikke omvendt skabes byrum, der kan rumme sommerens fester og aktivitet, og alligevel være gyldige rum på en regnvåd oktoberdag.