Aarhus Universitetshospital (AUH) – Skejby


Bygherre/ordregiver: Region Midtjylland

Bygningsarkitekt: C.F.Møller, Tegnestuen Havestuen, Avanti Architects Ltd.

Ingeniør: Søren Jensen Rådg. Ingeniørfirma, Rambøll, Alectia

Samarbejde: Tegnestuen havestuen

Rådgivere: Nosyko, Lohfert & Lohfert, Capgemini Danmark

Pris: Building Better Healthcare Award 2017

Status: Under udførelse. AUH forventes færdigudbygget 2018

Areal: Samlet etageareal 400.000 m². Nybyggeri 250.000 m². Samlet grundareal 970.000 m²

Anlægssum: 6.4 MIA. DKK for samlet projekt


AUH er placeret i Skejby i en dalsænkning, der strækker sig fra Egå Ådal ind til Århus by og er indpasset i en niche i landskabet. Hovedadgangen ved DNU er markeret ved, at ådalens englandskabet er helt trukket helt ind i sygehusområdet. Herved opstår der et parkrum, der fungerer som hospitalets indre grønne rum, hvortil alle bygningsafsnit har direkte forbindelse og intern funktionsudveksling.

Opførelse af AUH er sammentænkt med nyplantning af en smal skovstribe, der visuelt skaber overgang mellem byen øst for hospitalsbyggeriet og engen mod vest.

Denne skovplantning ved AUH rummer store og små lysninger med sygehusrelaterede funktioner, såsom: Forsyningsbyen, parkeringshuse til personale, daginstitution for personalets børn, børne-cancer huset og kapellet. Sidstnævnte ligger i kanten af skovbæltet og har udsigt til det smukke engområde.

Visse steder grænser skoven helt op til bygningsstrukturen, og andre steder gennemtrænger den byggeriet for dermed at blive til gårdhaver og orangerier.

Sansehaver og helbredende haver er inkluderet i tilblivelsen af AUH, også kaldet ’Det grønne Sygehus’, da de er en positiv kontrast til patientens udfordringer og de rationelle forløb et universitetshospital også omhandler.

Regnvand behandles lokalt, og mellem parkeringsområderne etableres der regnvandsbede, der søger for fordampning, forsinkelse og brug af vandet. Omkring bygningsvolumenerne placeres forsinkelsesbassinet, som regulerer udløb til Egå. Der arbejdes desuden med en option på grønne tage, som vil bidrage med en betydelig reduktion af udløb af regnvand til Egå.

Schønherr har medvirket til udarbejdelse af lokalplan og flere forslag til helikopterlandingspladser for AUH.


 

Foto: Jacob Borg Damkjær
Foto: Jacob Borg Damkjær
Foto: Jacob Borg Damkjær
DNU – Det nye universitetshospital, Skejby Foto: Jacob Borg Damkjær
Foto: Jacob Borg Damkjær
Foto: Jacob Borg Damkjær
DNU – Det nye universitetshospital, Skejby Foto: Jacob Borg Damkjær