Emmas Have


Bygherre/ordregiver: Per Bang

Samarbejdepartner: Rambøll

Ydelser: Ansøgningsmateriale til AP Møller fonden

Status: Skitseprojekt 2012

Areal: ikke kendt


Emmas have er tænkt som en blomsterpark, der skal formidle og forske i planter. Rosen skal være det bærende element og samle haven figurativt.

Ud over formidling og forskning, er det tiltænkt at Emmas have skal være den største af sin art i Europa og skabe international interesse.

Emmas have er formet som en Rose, formen er defineret med en række sumskabende beplantninger der skaber mulighed for et dobbeltspiral forløb med varierende rumopleveler.

Forløbet skal både guide folk igennem parken men også give plads til ophold og fordybelse.