ESBJERG DOKHAVN


Bygherre/ordregiver: Pedersen Gruppen

Bygningsarkitekt: Schønherr

Ingeniør: Johansson og Kalstrup a/s

Status: Skitseforslag 2008

Areal: 38.000 m²


Helhedsplanen er udarbejdet med henblik på at skabe en overordnet konverteringsplan og perspektivering af udviklingsmulighederne for (Tør-/våd-) Esbjerg Dokhavn.

Intentionen med helhedsplanen er at skabe grobund og fundament for en identitetsopbygning og et koncept for Esbjerg Dokhavn, som attraktivt offentligt rum, der er i sammenhæng med det øvrige liv i Esbjerg by.

Visionen med helhedsplanen er bl.a. at genfortælle Esbjergs historie gennem en åbning af havneområderne, hvoromkring byens liv og identitet oprindeligt opstod.

Vej- og vind-forhold på Esbjerg Dokhavn betyder, at Dokkens nuværende placering og fremtidige udformning fortsat har fokus på stormflodssikring.

En ny bastion etableres på toppen af eksisterende dok og bidrager til både stormflodssikring og fundament for bebyggelse, pladser samt parkering. Bastionen supplerer Dokken og havneområdet, dels med en nye offentlige kajkanter og til dels med en række højtliggende amfitrapper, der kan bruges som udsigtsposter. Og ydermere med en række mindre pladser langs bastionens kant, der giver de besøgende tilgang til vandet.

Centralt på Esbjerg Dokhavn etableres en grøn beplantet plads, der i sammenspil med et trædæk, skaber en attraktiv opholdszone.