Filsø Skolestue


Bygherre/ordregiver: Aage V. Jensens Naturfond

Bygningsarkitekt: Schønherr

Ingeniør: Fuldendt A/S

Entreprenør: Otto Christensen A/S

Status: Under udførsel

Samlet anlægssum: 12 mio. DKK


Filsø Skolestue opføres som en integreret del af ´Besøgssted ved Filsø´. Skolestuen er tegnet til at understøtte historien om Filsø og er fungerer som infosted og læringsrum for fortællingen om stedets natur og dyreliv.

Placeret på kanten af den ellipse der danner rammen for besøgssted ved Filsø, bliver skolestuen en naturlig del af stedet og bevægelsen rundt i landskabet. Huset er udformet med et overdækket inforareal længst mod vest, der giver udsyn til arealerne mod. Bag infoarealet ligger husets toiletter placeret i en mellemgang der også giver adgang til skolestuen. I skolestuen er der entré, teknikrum, køkken, samt selve undervisningsrummet, skolestuen, der er tegnet som et langt kurvet rum, der som resten af bygningen følger ellipsens form. Skolestuen er indrettet med store vinduer, der trækker omgivelserne ind i rummet, samt nicher til opbevaring og ophold. Fra skolestuen er der direkte udgang til skolegården, der er huset undendørs undervisningsrum. Modsat denne er placeret en grejbank. Fra skolegården er der udgang til både nord og syd – mod nord ligger endvidere integreret udekøkken.

Mod øst er placeret et opholdsted, hvorfra der er udsigt over søen og broanlægget.