Fornyelse af Torvet i Hillerød


Bygherre/ordregiver: Hillerød Kommune

Status: Vundet parallelopdrag 2018

Udeareal: 7.700 m²


Vision
Forslaget til Torvet i Hillerød hylder Tilfældet, Terrænet, Torvet og Livet i Hillerød.

Efter en bybrand i 1807, opstod der en ny relation mellem Slottet, Byen og Torvet, da branden resulterede i et kig mod Frederiksborg Slot fra Torvet, og skabte denne unikke situation.

Forslaget hylder dette tilfælde og den helt særlige beliggenhed, og dyrker Torvets dramatiske fald fra Torvebakken mod Søbredden med et enkelt greb, der forstærker Torvets eksisterende kvaliteter og styrker det store kig ud over søen.

Forslaget
Et sammenhængende granitgulv af chaussésten binder Torvet sammen fra facade til facade og fremhæver ’den vindskæve’ flade og understøtter det eksisterende fald. Chausséstenene graduerer fra lyse mod mørke sten, og understreger fortællingen om terrænets fald mod Slotssøen. Belægningen gradueres fra bakkens lyse og varme toner til søens mørke og kølige nuancer.

Rummets form og dramatik fremhæves ved at indsnævre byrummet ned mod statuen af Frederik den 7., og udvide det eksisterende anlæg ved søen, så der opnås et endnu større vue over søen. Rummets form defineres præcist af en kantbearbejdning i form af kanter og siddetrin, som anvendes til udeservering og ophold.

Torvets syvkantede form markeres af 7 grønne porte, som danner rum og nicher for ophold. Træerne har forskellig størrelse og karakter, og er med til at beskrive årstidernes skiften – fra forårets spiren til efterårets gule, røde og brune løvfald. Der foreslås en tæt plantning af opstammede træer med skulpturelle stammer. Enkelte steder plantes flerstammede eller lavere blomstrende træer, der skaber læ og ly. Træer kunne være robinie, platan, løn, lind, birk og kirsebær.

De grønne porte tilbyder forskellige former for ophold og henvender sig til forskellige brugere. Fra opholds nicher med bænke med ryglæn omkring trægrupper til grønne bakker til leg og ophold. I forbindelse med portene placeres multimaster med spots og mulighed for at hejse flag, der markerer torvedage og byfester.

Vandet er et livgivende og legende element til Torvet, hvor man mødes, lege og opholde sig. Et vandspor af dyser tegner sig tværs over Torvet i et langstrakt bueslag – en bevægelse der forsættes i et punkt i Slotssøen, hvor blikket kan fortsætte over søens spejl mod slottet og videre ud i slotshaven. Bueslaget af dyser åbner for gågadens passage på tværs af Torvet – som en vandblå port – og har utallige formationsmuligheder. Dens daglige rytme er en vandvæg, der starter med tætte og høje sprøjt som falder i højde og forsvinder mod Slotssøen, og understøtter fortællingen om ’den vindskæve flade’ fra Torvebakken mod Søbredden. På særlige tidspunkter ændres rytmen og fejrer særlige begivenheder – i løbet af dagen, døgnet og året.

Torvet anvendes til mange forskellige aktiviteter af varierende størrelse. Til organisering af byrumsudstyr etableres et 3×3 meter grid, som kan strukturere opstilling af markedsboder og placering af byrumsudstyr af forskellig karakter. Et multifunktionelt spillefelt med utallige kombinationsmuligheder.

Der foreslås en ny pavillon med en lidt mindre central placering på Torvet. Pavillonen indgår som en del af en ’grøn port’, og er fortsat et socialt mødested. Den indeholder udskænkning, eksisterende infoskærme, tre toiletter samt opbevaring af udstyr i forbindelse med aktiviteter på Torvet. Pavillonen rummer grejopbevaring og byrumsudstyr som kan udlånes og placeres i det etablerede grid. Pavillonen bearbejdes arkitektonisk så den fremstår uden for- og bagsider.

Chausséstenene graduerer fra lyse mod mørke sten, og understreger fortællingen om terrænets fald mod Slotssøen