Foto: Jens Lindhe
Foto: Jens Lindhe

Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus


Bygherre/ordregiver: Københavns Kommune

Bygningsarkitekt: COBE og Transform

Ingeniør: Grontmij

Entreprenør: Malmos AS

Status: Realiseret 2014

Pris: Dansk Landskabspris 2017

Udeareal: 2000 m²

Anlægssum landskab: 5.8 mio DKK


Foran det gyldne bibliotek og kulturhus i Københavns Nordvestkvarter har vi formgivet og projekteret en forplads, der både harmonerer med kulturhusets blandede program og med kvarterets mix af bevægelse, boligkvarterer og aktivitet. Bygning og landskab er udviklet som en sammentænkt helhed, med en høj udveksling mellem ude- og inderum, både fysisk, socialt og visuelt.

Programmeringen af pladsen er et resultat af en grundig borgerinddragelsesproces, hvor lokale brugere og foreninger i en serie dialogmøder kom med ønsker til deres fremtidige uderum.

Projektet, der er opført hvor der før lå en benzintank er, som biblioteket blevet et vartegn i udviklingen af hele Nordvest-området.

Projektet inkluderer tilgængelighed, tryghed og synlighed, og de landskabelige elementer skærmer mod trafikken og bibringer området grøn frodighed og multifunktionel anvendelighed.

I sin struktur består pladsen af et terrasseret grid på 5×5 meter. Felterne bruges både som bede og opholdsarealer og plinte. To store densifalt felter på 10 x10 meter indbyder til leg, løb, dans og boldspil.

Pladsen er ydermere tænkt og udført som et LAR anlæg hvor 16.000 m³ vand årligt forsinkes og tilbageholdes af den langsomme vandring over terrasserne og ned gennem de terrasserede bede, der alle har afløb i bunden, så overskudsvand ledes videre til næste forsinkende trappebed. LAR løsningen er blevet mulig ved aktivt at anvende et terrænspring på knap to meter mellem bibliotekets indgangsdør og Tomsgårdsvej.

Beplantningen, der både skærmer mod den store trafikåre, og skaber grønne, afgrænsede rum består af træer som platan, fuglekirsebær, løn, tjørn og hestekastanie, buske som fx dværgsyren og desuden stauder som fx høstanemone, storkenæb og lavendel.


Foto: Jens Lindhe
Bygning og landskab er udviklet som en sammentænkt helhed, med en høj udveksling mellem ude- og inderum, både fysisk, socialt og visuelt