Foto: Jens Lindhe
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann

FREDENSBORG SLOTSHAVE GENSKABELSE AF BREDE ALLÉ OG PARTERRET SAMT HELIKOPTERLANDINGSPLADSBygherre/ordregiver: Slotte & Kulturejendomme

Ingeniør: Andersen & Grønlund

Konsulent: Annemarie Lund

Status: Realiseret 2013

Areal: 65.000  m2

Anlægssum landskab: 15 mio. DKK


Opgaven
Restaurering af haven ved Fredensborg Slot – en af Danmarks fornemste barokhaver, skabt i midten af 1700 tallet i et samarbejde mellem den franske havearkitekt Jardin og billedhuggeren Wiedewelt. Restaureringen blev bestilt af Slots- og Kulturstyrelsen og omfattede Brede Allé, parterret foran slottet og de to ‘kabinetter’ på hver side af den centrale akse. Opgaven inkluderede desuden etablering af en Royal helikopterlandingsplads i ”Den reserverede have” også kaldet den ”Giardino segreto” og derfor skjult for offentligheden.

Stedet
Fredensborg i Nordsjælland blev bygget i 1700 tallet – og færdiggjort i sin nuværende form i 1760erne under Frederik V. I det smukke kuperede landskab ved Esrum sø blev slottet, der oprindeligt var tænkt som et jagtslot, anlagt som et storstilet barokanlæg i tidens foretrukne stil. Med parterre, centralperspektiv, sigtelinjer, alleer og skulpturer. Gennem århundrederne blev haven udsat for mange forandringer og omdannelser indtil man i nyere tid besluttede så vidt muligt at føre haveanlægget tilbage til udgangspunktet.

Løsningen
Det overordnede mål for den væsentligste del af projektet: genskabelsen af Brede Allé og parterret, er at bevare og genopfinde de primære hovedstrukturer fra barokhavens grundlæggelse – dog med de ændringer som Jardin gennemførte. Endvidere er det et centralt mål igen at synliggøre det imponerende ”gesamtkunstværk”, der oprindeligt omfattede både slottet, haven, skulpturerne og landskabets udformning”.

Fredensborg Slot ligger på en bakke. Dette er denne store fortælling, som gennem projektet, bredes ud til beskueren – slottet som kulmination på en opstigning gennem parkanlægget, synliggjort ved alleernes snit. Forslaget tydeliggør og forstærker, med enkle kraftfulde greb, barokanlæggets store fortælling.

Terrasse- og rampeanlægget foran slottet er blevet genskabt som en nyfortolkning af Jardins anlæg. Slotsparterret vises nu som ydre form. Overgangen til De Grønne Kabinetter vises med en hækafgrænsning. Brede Allé er blevet styrket som idé med en ny og ganske omfattende terrænbearbejdning, der genskaber bakken og sigtelinjen mod ‘uendeligt’. Samtidig er alléen blevet genplantet med lindetræer og beskårne skovbryn.

Den nye kotering af Brede Allé har gjort det muligt at skabe en samlet afslutning på alleen, så den nu møder Dybe Allé, der kommer til at fungere som en ‘skjult akse’ som man kender det fra Vaux le Vicomte syd for Paris.


 

Foto: Carsten Ingemann
Fredensborg Slot ligger på en bakke. Dette er den store fortælling, som gennem projektet, bredes ud til beskueren
Foto: Jens Lindhe
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann