Foto: Jens Lindhe
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann

FREDENSBORG SLOTSHAVE GENSKABELSE AF BREDE ALLÉ OG PARTERRET SAMT HELIKOPTERLANDINGSPLADSBygherre/ordregiver: Slotte & Kulturejendomme

Ingeniør: Andersen & Grønlund

Konsulent: Annemarie Lund

Status: Realiseret 2013

Areal: 65.000  m2

Anlægssum landskab: 15 mio. DKK


Opgaven i Fredensborg Slotshave inkluderer etablering af helikopterlandingsplads, der er placeret i ”Den reserverede have” også kaldet den ”Giardino segreto” og derfor skjult for offentligheden.

Brede Allé, er den centrale akse i Fredensborg Slotshave, blev anlagt i 1760’erne i tæt samspil mellem den franske arkitekt og havearkitekt Nicolas-Henri Jardin og den danske billedhugger Johannes Wiedewelt som et imponerende gesamtkunstværk. Mellem Brede Allé og slottet er et halvcirkelformet rum der i samme periode rummede parterrer, busketter og et rampeanlæg der dannede overgang mellem slot og haveanlæg. Det overordnede mål for projektet ”genskabelsen af Brede Allé og parterret” er at bevare og genskabe de primære hovedstrukturer fra barokhavens grundlæggelse med de ændringer som Jardin gennemførte. Endvidere er det et centralt mål at ”genskabe det imponerende ”gesamtkunstværk”, der omfattede bygning, have, skulpturer og landskab”.

Fredensborg Slot ligger på en bakke. Dette er den store fortælling, som gennem projektet, bredes ud til beskueren – slottet som kulmination på en opstigning gennem parkanlægget, synliggjort ved alleernes snit. Forslaget tydeliggør og forstærker, med enkle kraftfulde greb, barokanlæggets store fortælling. Terrasse- og rampeanlægget foran slottet genskabes som nytolkning af Jardins anlæg. Slotsparterret vises som ydre form. Overgangen til De Grønne Kabinetter vises med en hækafgrænsning. Brede Allé styrkes som idé og genplantes med lindetræer og beskårne skovbryn. Brede Allé afsluttes i mødet med ”den skjulte akse” og et vandret plan mod landskabet.

Foto: Carsten Ingemann
Fredensborg Slot ligger på en bakke. Dette er den store fortælling, som gennem projektet, bredes ud til beskueren
Foto: Jens Lindhe
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann