Gåsebjergsand Aktivtietscenter


Bygherre/ordregiver: Faaborg Kommune og Naturstyrelsen

Bygningsarkitekt: Schønherr A/S

Øvrige samarbejdsparter: TH-Gruppen

Status: Dispositionsforslag

Areal: 530 M² + 230 m² overdækket areal

Samlet anlægssum: 15 mio. DKK


Projektet er baseret på ønsket om at skabe et aktivitetscenter for udeliv, motion og natur og samle en række institutioner og klubber under ét tag i den smukke natur nord for Faaborg. I området kendt som Svanninge Bakker ligger Gåsebjerg Sand i en tidligere grusgrav, og har i mange år fungeret som naturlegeplads, med mange tiltag og aktiviteter for børn og aktive sjæle.

Området er et stort trækplaster for Faaborg, såvel som hele Sydfyn. Faaborg Kommune og Naturstyrelsen har i fællesskab ønsket at bygge ovenpå denne succes ved at skabe et kraftcenter, der kan være samlingspunkt for byens motionsklubber, spejdere, skoler og daginstitutioner.

Projektet tager udgangspunkt i en Helhedsplan for området, der med små tiltag gør området mere tilgængeligt og understøtter ønsket om, at så mange som muligt skal have adgang til naturen og oplevelserne. Ved at inddele stedets topografi i lavning, plateau og højdepunkt, skabes der ved hjælp af supplerende beplantning og rydning et klart funktionshierarki i området.

Centralt for planen er en ny parkeringsplads, der med en klar form skaber et samlingspunkt for hele området, og fungerer som det primære fordelingselement. Fra parkeringspladsen, ledes brugere og gæster gennem området ved hjælp af en række elementer udført i træ. Elementerne varierer i størrelse og funktion og fungerer i helheden som nøgler til at indtage området.

Aktivitetscentret placeres på kanten af parkeringspladsen. Aktivitetscentret er udformet som en rund bygning og bliver herved et hus, der er tilgængeligt fra alle sider – der ligger imødekommende og samlende på et centralt i plateau i området. Parkeringen og centrets placering tæt på medvirker til at samle aktiviteterne i området og beskytter på den måde en række arealer mod trafik og aktivitet.

Aktivitetscentret udstyres med to store overdækkede terrasser, en på hver side af huset. Mod nord fungerer det overdækkede areal som info og formidlingspunkt. Ydermere kan besøgende bruge stedets grejbank til cykler, og vaske mudderet af efter en tur i terrænet.

Mod syd fungerer den overdækkede terrasse som holdepunkt for spejderne og som samlingssted for centrets aktive brugere. De to terrasser er bundet sammen af en intern gang. Gangen skaber forbindelse til alle husets rum og funktioner.

Centrets ydre runde geometri beklædes med træ, der ’spejler’ træerne og beplantningen rundt om centret. Centrets kerne udføres i beton, med udsparinger til ovenlys, indbyggede skabe og siddenicher. Centret indeholder offentlige toiletter, to store omklædningsrum, stort depotrum, fællesarealer til 100 personer, med køkken og depoter, samt fleksibel enhed til spejderne.

Centret etableres med grejbank til skoler og institutioner og bålhytte med tilknyttet udekøkken. Herudover opføres der i relation til centret en garagebygning.