Genforeningsparken


Bygherre/ordregiver: Aabenraa Kommune

Bygherrerådgivere: CFBO

Bygningsarkitekt: Zeni arkitetker

Status: Konkurrence 2017

Areal: 4000 m²

Anlægssum landskab: 8.1 mio. DKK (overslag)


I år 2020 er det 100 år siden befolkningen stemte for at Nordslesvig atter skulle genforenes med Danmark. Genforeningen er en vigtig historisk og kulturel begivenhed og det er ønsket at historien om HP.Hansens tale fra balkonen på Folkehjem foran en forsamling på 3000 mennesker visuelt fremhæves som en del af Genforeningsparken.
Med en omdannelse af arealet foran Folkehjem og Aabenraa Bibliotek, er det ønsket at skabe et grønt byrum, der kan fungere som en vedvarende historisk markering af 100 året, samt større arrangementer i fremtiden.

Det er visionen at Genforeningsparken skal fungere som en smuk og indbydende ankomst til området og skabe sammenhæng mellem Folkehjem og biblioteket som en helhed. Stedet skal understøtte bygningernes historiske og arkitektoniske kvaliteter og synliggøre Folkehjems og bibliotekets funktioner.

Man ønsker en park hvor besøgende kan slå sig ned og slappe af, gå på opdagelse, kigge på skulpturer eller fordybe sig i historien. Et sted med en fleksibel programmering og en indretning der giver rig mulighed for forskellige aktiviteter
Det er ambitionen at skabe et stærkt og enkelt hovedgreb til Genforeningsparken. Et hovedgreb der kan rumme de mange forskellige kunstelementer der er krav om bliver indpasset, skabe en enkelt ramme til forskellige aktiviteter uden at miste fodfæstet og fortællingen om stedets historiske betydning.

Genforeningsparken er bygget op omkring 3 strukturende elementer:
• Skulpturparken
• Pladsen
• Opholdstrappen og legetårnet

Skulpturparken
Lange lige rækker af Robina træer (uægte akasie), definerer et langt præcist rum der strækker sig i hele grundens længde. Træerne danner en klar ramme omkring de forskellige kunstværker og historiske mindesmærker på stedet, og skaber både en visuelt og psykologisk afstand til trafikken langs Haderslevvej. Som perler på en snor midt i rummet ligger Vandkunsten, Margrete egen, Grænsestenene, Mindestenen og Skulpturen Gammel Kone med bog. De historiske mindesmærker og skulpturer passeres som en del af det naturlige flow til og fra biblioteket og Folkehjem, men kan også iagttages fra bænke placeret under de let løvede træer.

Pladsen
Pladsen defineres rumligt af bibliotekets og Folkehjems facader, trærækkerne i skulpturparken samt terrænet og beplantningen mod nord. Pladsens størrelse harmoniseres herved og rummet får en skala der både kan fungere til store forsamlinger, mindre arrangementer og til den daglige brug.

Som en klar historisk reference til genforeningsåret indrettes pladsen med to karaktergivende kunstneriske elementer. Den ene er skulpturen af HP.Hansen, der i dag står i genforeningshaven. Skulpturen placeres på pladsen lige syd for balkonen og laver en rumlig afskærmning mellem ankomst rummet ved indgang til bygningerne og et muligt areal til udeservering for restauranten og evt. café. Skulpturen rejser sig og giver et modsvar til det andet kunstneriske element som tegner sig i fladen i form af en cirkel i mørkt poleret granit, hvor billedet af de 3000 forsamlede mennesker fra 1920 fremtræder vha. særlig bearbejdning af granitten.
Cirklen er et universelt symbol på helhed – en form der hviler i sig selv, uden begyndelse og uden ende, et symbol på det uendelige – en form der samler og forener. Cirklen bliver her et symbol på genforeningen og på en begivenhed der har indskrevet sig i historien til evig tid.

Cirklen udformes med en svag skålform, som vil fange både lyset og vandet og få den polerede granit og billedet af de 3000 forsamlede mennesker til at skinne på selv en gråvejrsdag.

Opholdstrappe og legeområde
I pladsens nordlige ende afgrænses grunden af en terrænskråning. Terrænet udnyttes til udformning af en bevægelig trappe med siddekanter og grønne opholdsområder. Opholdstrappen ligger godt placeret i forhold til både sol og vind, og vil være et attraktivt sted på en lun sommerdag. Her kan man slænge sig i græsset i skyggen fra træernes lette løv, nyde en god bog eller blot iagttage hverdagens liv udspille sig på pladsen fra en af de mange siddekanter.

Opholdstrappens foldninger indskriver i grundens nordvestlige hjørne den gamle transformatorstation i et legeområde. Transformatorbygningen foreslås omdannet til et legetårn, indrettet med flere niveauer og forbundet af et gennemgående klatrenet der giver adgang til to rutsjebaner og øverst adgang til en udkigsplatform. Herfra kan man nyde udsigten over pladsen, se det grafiske billede i cirklen oppefra eller få et kig helt ned til havnen.


 

Lange lige rækker af Robina træer (uægte akasie), definerer et langt præcist rum der strækker sig i hele grundens længde