Foto: Søren Kuhn
Foto: Søren Kuhn

GLOSTRUP PARKHOTEL


Bygherre: Glostrup Park hotel og Glostrup
Kommune

Bygningsarkitekt: Friis og Molkte A/S

Pris: Præmieret af Glostrup Kommune i 2004

Status: Realiseret 2002-03

Areal: 7.000 m2


Glostrup Kommune har i et samarbejde med Glostrup Parkhotel valgt at omdanne vejrummet mellem Glostrup Parkhotel og restauranten til en byplads.

For at sammenbinde området forsættes chausséstens-belægningen omkring de eksisterende bygninger hen over vejen, som et sammenhængende tæppe.

Et kørespor markeres ved at nedfælde en række mørke stålelementer i hele vejens bredde.

I den ene side forbindes de til linieafvandingen og i den anden side nedstøbes et kvadratisk kørefast markeringslys. På pladsen sættes en række hvidtjørn langs hotellets facade.

Der etableres i forbindelse med hotellet en frodig taghave.

Foto: Søren Kuhn
Foto: Søren Kuhn
Foto: Søren Kuhn
Foto: Søren Kuhn