Grenaa – den attraktive midtby


Bygherre/ordregiver: Norddjurs Kommune

Bygherrerådgivere: D|K2 Bygherrerådgivning a/s

Bygningsarkitekt: LOOP Architects

Ingeniør: Viggo Madsen

Øvrige samarbejdsparter: Via Traffik

Status: Under udførelse

Areal: 13800 m²

Anlægssum etape 1: 7.5 mio. DKK


Grenaa ligger på en lav forhøjning mellem Kolindsund og Djurslands østkyst. Denne placering tiltrækker sammen med en hyggelig bykerne, verdensklasse strande, frisk fisk, lokale landbrugsvarer mange turister, men har også et stort, delvist uforløst, potentiale som bosættelsesby for pendlere fra Aarhus og Randers.

Projektet tager fat i denne placering og via en overordnet Masterplan tydeliggøres den historiske bykerne og forbindelsen til Åen og havet: vi ønsker helt overordnet at styrke de øst-vestlige og de nord-sydlige landskabelige forbindelser i Grenaa med middelalderbyen som et synligt tyngdepunkt og med enkelhed som styringsredskab.

Midtbyen skal igen forbindes med Åen. Åens øst-vestlige forløb mellem Kolindsund og Kattegat skal være synligt og nærværende gennem hele byen.

Midtbyen skal forstærkes igennem en mere urban bearbejdning hvor pladser, torve og handelsgader bearbejdes som et sammenhængende by- og gaderum.

Midtbyen er kendetegnet ved en klassisk middelalderstruktur. Et centralt torv med kirke og rådhus hvorfra en række smalle handelsgader stråler ud, hvor kirken historisk set står som det højeste punkt i byen. Projektet griber fat i denne fortælling og formidler historien om fortid, nutid og fremtid. En ny belægning understøtter kirkens centrale placering. Hvor de eksisterende brosten bevares og omlægges som en cirkelformation og suppleres med et flet af en ny tilgængelighedssten af flækker, som med sit lille format løser de udfordringer der er i en historisk by i forhold til moderne krav.

Torvet skal i fremtiden være defineret af pladsen foran rådhuset og pladsen rundt om kirken, så dét der i dag opfattes som to byrum, separeret med et lille anlæg, i fremtiden opleves som ét.

Det er lige præcis bearbejdningen af byrummet mellem rådhus og kirken der tages fat i med anlæg af etape 1. Der lukkes for gennemkørende trafik, og pladsen foran rådhuset anlægges med en ny sammenhængende belægning fra facade til facade med nye og genbrugte sten lagt i cirkulære bueslag, der etableres ny beplantning samt en cirkulær vandkunst placeret centralt på pladsen. Vandkunsten blive omdrejningspunktet for rummet foran rådhuset, og dens udformning som en fordybning i fladen tilbyder nye aktivitetsmuligheder for hele byen samtidig med at pladsen skaber rum og plads for afholdelse af koncerter, sport og leg i midtbyen. Den nye belægning føres samtidig op mod kirken, så der allerede i forbindelse med anlæg af første etape etableres visuel og fysisk forbindelse mellem Kirken og Rådhuset.