NIVEAUFRI SKÆRING GRENÅBANEN/GRENÅVEJ – BRO OVER GRENÅBANEN


Bygherre/ordregiver: VVM: Trafikstyrelsen og Århus Amt

Hovedprojekt og udførelse: Vejdirektoratet

Ingeniør: Rambøll

Status: VVM december 2005. Hovedprojekt og udførelse 2009-11

Anlægssum: 35.5 mio. DKK


Projektet ved Grenåvej omfatter indspil til VVM-redegørelse angående visuelle forhold, udarbejdelse af visualiseringer, indeholdende forslag til design af støjskærme og støttemure, forslag til beplantning samt yderligere landskabsforarbejdning.

VVM-redegørelsen indeholder løsningsforslag til niveaufri adskillelse af togtrafikken på Grenåbanen og vejtrafikken på Grenåvej.

Forslaget belyser teknik, økonomi, miljø, design samt visuelle konsekvenser.

De to anlæg – jernbanen og vejen – betragtes som to separate figurer i landskabet, der mødes i en ’overlejring’.

Grenåvej er udarbejdet som et skulpturelt element, som er bearbejdet med en signifikant jernspuns i et geometrisk formsprog, mens jernbanen fremstår som et mere grønt, blidt og dæmpet element.

Den primære landskabelige fortælling er bundet op på agrar/geologiske/industrielle landskabshistorier, udsigten til Djursland og området set som en karakterfuld byport til Aarhus.

Der arbejdes videre med forslaget ’Bro over bane’ efter ovenfor nævnte VVM-procedure.

Schønherrs infrastrukturafdeling har leveret input til hovedprojektet på Grenåvej i forhold til spuns, støjskærme og bro-detaljer.

Der er ligeledes udarbejdet materiale til beplantningsudbud.

Schønherr har fagtilsyn på opgaven.