HAVNEPARKEN VEJLE


Bygherre/ordregiver: Boligforeningen Østerbo

Bygningsarkitekt: RAVN Arkitektur

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Entreprenør: Kontrahering pågår

Status: Realiseret

Areal: 8.000 m2

Anlægssum landskab: 3.4 mio. DKK


De 120 almennyttige boliger får en prominent placering på havnen i Vejle, da den forvandles til Havneparken Vejle. Som del af udviklingen af det nye havneområde bliver bebyggelsen endvidere bindeled mellem den kommende Havnepromenade og den grønne parkkile, som løber gennem ØsterBo’s eksisterende bebyggelser. Et væsentligt element i landskabsprojektet er derfor en bred in-situ støbt stiforbindelse, som går tværs gennem bebyggelsen og binder områderne sammen visuelt og fysisk.

Mod parksiden er bebyggelsens nærområde opdelt på tre zoner, som løber parrallet med bygningen. Nærmest bygningen er indbygget en let skråning med en varieret beplantning bestående af bunddække, løgplanter og en variation af buske og mindre træer. For foden af den beplantede skråning ligger et opholds- og legeareal med slået plænegræs, og der vil være mindre befæstede opholdspladser med siddeplinte. Som afskærmning af opholdsarealet og parkeringspladsen er udlagt et delvist hævet bælte af enggræs med forskellige træarter som Eg og Røn. Enggræsblandingen sammensættes af et mangfoldighed af sorter, så der sikres en lang og varieret blomstring hen over sæsonen. Efter den sidste afblomstring, når alle græsser har smidt deres frø, foretages den årlige slåning af græsset.