HEART – Kunstens Hus Herning


Bygherre/ordregiver: Fonden for opførelsen af Kunstens Hus

Bygningsarkitekt: Steven Holl Architechts

Ingeniør: Niras

Status: Realiseret 2006-2009

Pris: RIBA International Award 2010

Areal: 21.000 m2

Anlægssum landskab: 3.2 mio. DKK


Heart, kunstens hus i Herning, er opbygget i en fri komposition af konkave tagflader, hvor betonvægge fungerer som bærende konstruktion, og store glaspartier i facaden giver et åbnet udsyn til det omkringliggende landskab.

Formsproget i disse konkave tagflader er i direkte samspil med det landskabelige formsprog. Jordvolde, vandbassiner og belægninger veksler ligeledes i en fri komposition og understreger herved fusionen mellem landskabs- og bygningskunsten.

Omkring udstillingsrummene er der flere offentlige opholdsarealer, såsom ankomstplads, foyer, cafe og torvet.

Torvet består af betonfliser i et differentieret mønster, der både kan være et solidt gulv for forskellige arrangementer og samtidig fremstå smukt og levende, når området ikke er vært for aktiviteter. Torvet er orienteret mod den solrige sydvestretning og har bygning og beplantning i nordvest, der fungerer som læ-givende elementer.


Foto: Roland Halbe
Foto: Roland Halbe
Foto: Christina Capetillo
Foto: Roland Halbe
Foto: Christina Capetillo
Foto: ABC Luftfoto
Foto: Roland Halbe