Foto: Varde Kommune

Henne Strand


Bygherre/ordregiver: Varde Kommune

Ingeniør: Fuldendt, Rådgivende ingeniører

Status: Realiseret 2016-2018

Udeareal: 6800 m²

Anlægssum landskab: 5.5 mio. DKK


Projektet ’Henne Strand’ har til formål at styrke forbindelserne mellem strand og by ved bearbejdning af tre delområder: Standpladsen, Bypladsen og vejen imellem disse.

I dag spærrer butiksfacaderne og sommerhusområder for landskabet, så havet, stranden, klitterne og naturen opleves ikke i byen. Tilgangen til projektet er, at udvikle aktiviteter, indhold og færden så omgivelserne gøres mere nærværende.

Løsningen består i sin enkelthed af beplantede felter omkranset af en trækant: Et gennemgående element, hvor kanten er siddemuligheder, legekanter, flader til ophold, cykelstativ og støttemur. Indholdet i felterne er omgivelsernes beplantning, så nærheden af havet synliggøres.
Et element, der tilfører omgivelsernes kvaliteter og samtidigt løser stedets funktionelle og visuelle problematikker.

Trækanten varierer i højde og udtryk og tager form fra klitternes former af trådte stier.

På strandpladsen er idéen, at synliggøre klitlandskabet ved ankomsten til havet. Der vil være mulighed for ophold og leg, og kanternes nicher imødekommer ønsker om aktiviteter.

Torvet er et sammensat sted, hvor det tætte gadeprofil åbner sig til vejen mod stranden. Plantningerne med trækanter refererer til klitterne og strandpladsen. Plantningerne danner volumener, der tilføjer den omgivende natur i byen og samtidig giver det grønne et mere roligt bybillede.

By og strand bindes sammen af én sammenhængende flade af en grov asfalt, der trafikaltdefinerer et shared space område, hvor alle trafikanter kan færdes overalt med samme rettigheder.


 

Projektet ’Henne Strand’ har til formål at styrke forbindelserne mellem strand og by ved bearbejdning af tre delområder: Standpladsen, Bypladsen og vejen imellem disse