Torvet
Nytorv

Højer – byen og ruter i Tøndermarsken


Bygherre/ordregiver: Realdania Byg A/S

Status: Konkurrence/skitseprojekt Januar 2016

Areal: Der er ikke fastlagt endelige anlægsareal

Anlægssum landskab: Endelig anlægssum ikke afklaret


Projektet tager udgangspunkt i Tøndermarsken og Vadehavets store værdifulde landskabelige potentiale. Her kan naturgrundlaget – både det regulerede og det uregulerede landskab – opleves særligt klart. Marsken og Vadehavet skal som kultur og natur destination styrkes gennem arkitektoniske forbedringer understøttet af helt nye oplevelsesruter til fods, på cykel, i bil og båd.

Projektets afsæt er Højer som er marskbyen, der ligger både på kanten af marsken og i kanten af vadehavet. Den har givet navn til Højerslusen, som blev etableret efter den store storm i 1981.

Højer besidder en spændende kulturhistorie og er vokset ud af marskens muligheder og resurser, både under dansk og tysk indflydelse. Byen er i dag ikke så besøgt og attraktiv, som de andre Marskbyer Tønder og Møgeltønder. Det på trods af den har mange fine huse, gårde og gamle strukturelle træk – med direkte adgang til marsk og hav. Grunden skyldes i høj grad erhvervs- og befolkningsmæssig stagnation og at byens huse og byrum ikke er blevet behandlet med samme omhu som Tønder og Møgeltønder.

Ideen med projektet er, at Højer skal være et levende og dynamisk udgangspunkt for oplevelser i Tøndermarsken og Vadehavet. Både for lokalt liv og for turister. Byen er det perfekte udgangspunkt for både de mange storslåede landskabelige oplevelser i det flade landskab og for det tilbagetrukne liv i den kompakte landsby der i århundreder været ramme om særlig marskkultur underlagt naturens krafter.

Forslaget arkitektoniske del kan i punktform beskrives som:

• Byrumsforbedringer til i Højer i form af opgradering byens gader og pladser, så der skabes større tilgængelighed, mere kvalitet i byrummene og sammenhæng på tværs af Højers gamle landsbysstruktur.

• Etablering af en klar bykant i overgangen til den flade marsk så Højers unikke placering i landskabet tydeliggøres. Dette gennem etablering bynær natur, klimatilpasning og punktvise nedrivning af forladte industribygninger.

• Etablering af bynære oplevelsesruter som knytter byen tæt til det omgivende terræn og havnen ved Vidåen.

• Etablering af længere Marskruter som giver turisten indblik i landskabets udvikling, den lange kulturhistorie, den enestående natur. Ruterne knytter samtidig de tre marskbyer Tønder, Møgeltønder og Højer tæt sammen. Højer bliver med sin yderste placering nær Vadehavet udgangspunktet for ruterne.


 

Projektets afsæt er Højer som er marskbyen, der ligger både på kanten af marsken og i kanten af vadehavet
Nytorv
Møllepladsen
Møllepladsen
Geestranden – byen og kanten
Frugthaven
Frugthaven
Ideen med projektet er, at Højer skal være et levende og dynamisk udgangspunkt for oplevelser i Tøndermarsken og Vadehavet. Både for lokalt liv og for turister
Postgade
Postgade
Nørregade
Nørregade
Kirkestien
Kirkestien
Nørrevej
Ved Gamle Dige
Nørrevej
Ved Gamle Dige