HORSENS HAVN


Bygherre/ordregiver: Horsens Kommune

Bygningsarkitekt: COBE Arkitekter og Ginneruparkitekter

Ingeniør: Rambøll Nyvig

Status: Vundet konkurrence 2008

Areal: 1.5 km²


Horsens har en ”blå” bys muligheder for at skabe en by med tæt kontakt til vandet og samtidig en ”grøn” bys muligheder for at trække naturen ind. Disse to træk er grundidéen i vinderforslaget Den urbane fjordarena.

Idéen med fjordarenaen er at skabe et stort cirkulært vandrum ved Horsens Havn, som sammen med etableringen af et Team Danmarks Vandsportscenter kan være en dynamo, der kan sætte Horsens endnu mere fast på verdenskortet.

Den fremtidige fjordarenas afgrænsning vil blive defineret af den nordlige kyst langs strandpromenaden, lystbådehavnens broer samt en ny bydel mod syd. Bydelen bliver en særlig vandby med spændende boformer såsom husbåde, kanalhuse osv.

Den eksisterende nordlige havn gennemskæres af en øst-vest-gående kanal, som deler området op i en grøn bebyggelsesdel mod nord og en havneø mod syd.

Denne nye ø vil blive en særlig maritim ø, hvor flere forskellige vandaktiviteter knyttes til vandsportscentret, lystbådehavnen, vandlegepladser, maritime værksteder osv.

Langelinieparken udbygges med en bystrand, med flere mindre badebroer og rigtig strandsand.

Noget af det vigtigste bliver dog at få lavet en kobling mellem havn og by. Til dette foreslås en promenade, der strækker sig langs havnens kant fra Rådhustorvet til både syd- og nordhavnen.

Åboulevarden bliver her en vigtig brik, da den lukkes for trafik og bliver i stedet en grøn lunge for byen.

Historien om den gamle å, som engang løb her, fortælles via idéen om en udtørret flodseng. Åen er i dag væk, men ved at opsamle de omkringliggende arealers overfladevand i en mængde af små lavninger (gadekær), skabes igen et miljø som fortæller byens relation til vandet.

De små lavninger vil fungere som naturlig, miljøvenlig nedsivning, hvor særlig biotoper af dyr og planter vil være tilknyttet, og hvor regnen vil spille positivt ind.