Hotel Firkanten Skelbækgade


Bygherre/ordregiver: Halmtorvet 29 A/S

Bygherrerådgivere: Tetris A/S

Bygningsarkitekt: Danielsen Architecture

Ingeniør: Alectia A/S

Entreprenør: Einar Kornerup

Status: Under udførelse

Areal: 4000 m² hvoraf hotel gårdrum er 1200 m²

Samlet anlægssum: 610 mio. DKK


Mellem den fredet Hvide Kødbyen og Vesterbros beboelsesejendomme har Danielsen Architecture sammen med Halmtorvet 29 A/S, Tetris A/S og Alectia projektudviklet arealet mod Skelbækgade, der er mundet ud i opførelsen af en stor SOPU skole samt opførelsen af et nyt stort Scandic Hotel.

Bygningernes udtryk og udformning har taget afsæt i den Hvide Kødbys formsprog samt tilpasset sig Kødbyens lave bygningsmasser med de modstående 6 etagers beboelsesejendomme.

Omkring den nye bebyggelse har Schønherr skabt et nyt urbant landskab der skaber ny forbindelse mellem Kødbyen og Vesterbro.

De omkringliggende udearealer tager afsæt i Kødbyens rå udearealer og skaber et stort shared space, til udeserveringer og ophold for områdets beboere, skolens elever samt hotellets kommende gæster.

Langs arealet til den tilstødende eksisterende ejerforening Benzons Fabrikker, skabes et grønt område i samhørighed med de rå omkringliggende udearealer.
I det kommende ny opførte hotel bliver der skabt et offentligt tilgængeligt gårdrum i 2 etager. Gårdrummet kommer til at fremstå som et særligt rum med frodig beplantning og letløvet træer, samt en belægning der står i skab kontrast til de rå omkringliggende asfalteret flader.