INDUSTRIENS HUS


Bygherre/ordregiver: Dansk Industri

Bygningsarkitekt: Transform

Ingeniør: Rambøll

Entreprenør: E. Pihl og søn A/S

Status: realiseret 2013

Areal: 3.500 m²


Projektet er en udvidelse af Industriens Hus på Rådhuspladsen i København. Huset udvides til otte etager og der udføres en ny dobbelt glasfacade omkring hele byggeriet.

De eksisterende tagterrasser udvides til et sammenhængende terrasseforløb på hele bygningens sydvendte side, mod Tivoli.

Bygningens stringente modulnet opdeler terrasserne belægningsformater. Trappen, der leder fra tagdæk til tagdæk, ligger som et sammenhængende bevægelseselement, og belægningen forsætter langs bygningen og mødelokalerne i stueplan ud mod Rådhuspladsen.

I midten af trappen er et kontinuerligt trappeforløb til den hurtige passage, mens trappesiderne har integreret siddetrin.

Hvor trappeforløbet er i niveau med terrasserne er der indhak med plantebede, der leder ud mod terrassen og udsigten.

Grundet den gode udsigt og kantinens placering, er der på øverste tagterrasse det største opholdsareal og tilsvarende mindre beplantning.

Opholdsarealerne aftager i størrelse nedad, mens beplantningen tilsvarende tager til. Dermed varieres terrasserne, men sammenhængen mellem belægninger, beplantninger og bygning danner en helhed.

I forhold til bygningens præcise modul er beplantning ’frit’ voksende. Beplantningen fletter med belægningen i en glidende overgang, hvor belægningen stadigvæk er en del af bygningens modul. Plantebedene bryder med husets og belægningens præcise modulsystem og tillader et selvgroet udtryk indenfor en veldefineret grænse.

Beplantning er frodigt, varieret og afbalanceret året rundt. De højeste planter vokser i midten af bedene, mens volumen mindskes mod kanterne.

Beplantning har en særlig betydning ud over at skabe frodighed. Beplantningen skaber læ og inddeler terrasserne, så ophold bliver mere behageligt.

Desuden fungerer beplantningen som formidler mellem udsigten over byen, atriumtaget og den enkelte terrasse.