Jernstøberiet Ribe


Bygherre/ordregiver: Esbjerg Kommune, Ribe Jernindustri A/S, Realdania

Bygningsarkitekt: Vandkunsten

Ingeniør: Dansk Energimanagement & Esbensen A/S

Øvrige samarbejdsparter: Urban Creators ApS

Status: Vundet konkurrence 2017

Udeareal: 80.000 m2 samlet areal for konkurrenceområde


Omdannelsen af Jernstøberigrunden til et moderne byboligkvarter må ses som en naturlig del af den generelle udvikling, hvor industrien flytter ud af byerne og der skabes nye muligheder – for begge parter. Placeringen er central og op-koblingen på bykernen er optimal. Den nye bydel skal derfor fuldende det samlede strukturelle billede af den centrale del af Ribe. Visionen er at skabe et bykvarter der indgår harmonisk i Ribes enestående symbiose mellem landskab og by, et kvarter der giver rum for både familier, par, seniorer og tilbyder en arkitektonisk nyfortolkning af Ribes bygningsarv på allerhøjeste niveau.

Ribe er på alle måder det særlige. Intet andet sted i Danmark møder en by det omgivende landskab så enkelt og klart. Den homogene bymasse hvorover domkirken rejser sig og fuldbilledet af et bysamfund i harmoni med sit landskab.

Den beplantede zone i kanten af jernstøberigrunden indgår således i den samlede fortælling om byens møde med landskabet, og det anses som væsentligt at beplantningen i størst muligt omfang bevares. Den grønne kant skaber mulighed for et sammenhængende stisystem, der favner hele Ribe til glæde for både byens borgere og byens gæster.

Den grønne kant fletter sig ind i Støberikvarterets struktur. Som frodige landskabsgader der giver mulighed for en anden oplevelse og udendørs ophold, og som grønne parkeringslommer ved Lidl og center P. Parkeringspladserne der er sænket og indrammet af en præcis beplantningskant med lange græsser og træer, medvirker til at de parkerede biler ikke virker for domminerende i bybilledet og giver samtidigt parkeringsrummet en kvalitet i sig selv.

Pladser og gaderum i det nye kvarter er proportioneret efter at indpasse sig i byens eksisterende byrums hierarki. Der er således ingen plads i det nye kvarter der konkurrerer i skala med Domkirkepladsen som er byens centrale byrum.


 

Visionen er at skabe et bykvarter der indgår harmonisk i Ribes enestående symbiose mellem landskab og by
Den grønne kant fletter sig ind i Støberikvarterets struktur – som frodige landskabsgader der giver mulighed for en anden oplevelse og udendørs ophold