Kokkedal – den blågrønne haveby


Bygherre/ordregiver: Fredensborg Kommune, Realdania, Lokale- & Anlægsfonden AB Hørsholm Kokkedal, Boligforeningen 3B

Bygningsarkitekt: BIG

Ingeniør: Rambøll

Status: Hovedprojektering igangværende

Udeareal: 69 ha

Samlet anlægssum: 118 mio. DKK


Projektet arbejder med, hvordan lokal håndtering af regnvand og sikring mod oversvømmelser, kan skabe rekreative værdier og nye aktive steder, hvor borgere kan mødes. Derved er det landskabsarkitektoniske hovedgreb i Kokkedal best practice for, hvordan man udarbejder en klimatilpasningsplan, der forbedrer livet for borgere både miljømæssigt, kulturelt samt socialt, og hvordan det kan bruges som et redskab til byudvikling.

Projektet løser opgaven med et koncept, der består af tre hovedelementer: Ådalen, Den tværgående hovedsti og Bymidten:

Ådalen sikres tilgængelighed og anvendelse ved etablering af flere rekreative områder langs Usserød Å. Her bliver plads til vandlege, fodboldgolf og flere stier. Samtidig forbedres biodiversitet og naturpleje.

Den tværgående hovedsti skal skabe en sammenhæng mellem bymidten, Ådalen og boligforeningerne. Langs hovedstien etableres en gennemgående vandkanal, og hvor hovedstien krydser Ådalen, dannes en plads.

Bymidten mellem Holmegårdscentret, Kokkedal Skole og Egedalshallen, får en ny sammenhængende struktur, der indbyder til udeliv. Strukturen knyttes sammen af tre delelementer: Bytæppet, Plænen og Øen.

Hvor Bytæppet er en sammenhængende belægningsflade, så er Plænen et stort grønt græsgulv, og Øen fungerer som det urbane mødested med byens nye vartegn – Vandets Tårn.

Projektområdet dækker en 69 ha stor bydel med Ådal, skole, plejecenter, hal, center og boligområderne Egedalsvænge, Byengen, Nordengen, Skovengen og Engen. I alt bor der cirka 3000 mennesker.

Det samlede område, projektet omhandler, dækker 69 hektarer og tæller mere end 3.000 beboere
Kokkedal Klimatilpasning