LUNAS TRAPPE – Byrum foran Luna – direkte forbindelse fra bymidten til vandet

Lemvig Havn "Fjordkanten"


Bygherre/ordregiver: Lemvig kommune og Realdania

Bygherrerådgivere: Bisgaard/Ejsing ApS

Ingeniør: Viggo madsen

Entreprenør: M.J. Eriksson

Status: Konkurrence 2 faser 2017

Areal: ca. 6000 m² (selve promenadeforløbet og det midlertidige byrum)

Anlægssum landskab: 16.8 mio. DKK


Lemvig havn ligger dramatisk placeret mellem to bakkedrag. En på én gang udsat og unik placering. Projektet består af en ny stormflodsmur ”Fjordkanten” der skal sikre Lemvig Østhavn og bedding mod fremtidig stormflod.

Den nye promenade binder hele havnen sammen fra øst mod vest. Den bevæger sig som et kantet forløb forbi beddingen og videre til Østhavnen.

Promenadeforløbet består af en betonmur og træ der bevæger og folder sig omkring og skaber opholdsmuligheder langs vandet og byrum mod land. Promenaden kobler sig på Restaurant Luna, der ses som et særligt vigtigt sted – hængslet og koblingen mellem den centrale del af havnen og Østhavnen.

Helhedsplanens greb består mod vejen af en grøn ryg der rummer parkering, promenaden mod vandet, flere forskellige havnekvarterer – vis identitet og karakter ønskes styrket. Nordligst i planen etableres klimatoriet som tænkes integreret i det grønne bakkelandskab, der også er et rekreativt område for byen.


 

SOLDÆKKET – Byrum ved Beddingen – duft af saltvand, summen og plasken i den sene efetermiddagssol
Langs Beddingens kant breder træpromenaden sig ud i en vifteform der folder sig ud helt ned til vandet og skaber forskellige muligheder for ophold
BYRUMSPLAN – oplevelser og aktiviteter langs promenaden
Fjordtrappen – brede trin af beton løber helt ned til vandfladen og åbner rummet op ud mod fjorden. Her kan man komme helt tæt på vandet, mærke bølgeskvulp og skumsprøjt og se tidevandets spor på materialet
FJORDTRAPPEN – Byrum på Østhavnen – stille morgendukkert