Løkken Mole


Bygherre/ordregiver: Hjørring Kommune

Ingeniør: COWI

Ydelser: Helhedsplan for Løkken moleleje samt renovering af eksisterende mole

Status: Konkurrence 2013

Anlægssum landskab: 17 mio. Dkk


Helhedsplanen for Løkken Mole tager afsæt i den nære relation mellem byen og horisonten – det er det, der gør Løkken til et særligt sted: Havet, stranden, molen, klitterne, fiskekutterne – og det gode liv i den bagvedliggende by. Vores vision for en samlet plan baseres på dette fundament:

• At Løkken moleleje er et sted for alle, og på alle årstider
• At molelejet fremstår robust og tilgængeligt
• At man har mulighed for at opholde sig sikkert i landskabet – også i vildt vejr
• At man kan opleve udsigten over havet og landet fra flere positioner
• At der er mulighed for afslapning, hvile og ro
• At der er plads til familieaktiviteter, leg og sport – også for bevægelseshæmmede
• At mad og smagsoplevelser er en del af stedet

Projektet reetablerer klitlandskabet langs Sdr. Strandvej og den stensætning der understøtter vejens kurve, så stedets materialer blot udgøres af granitsten langs forbindelsens kanter, og robust stedstøbt beton på fladen.

Vi ønsker at underbygge strand-pavillonernes enkle karakter gennem en helårlig bebyggelse bestående af Fiskernes Hus og et nybyggeri, som kan være fleksibelt i forhold til åbenhed alt efter årstid.

Som en fortsættelse til det eksisterende byggeri formes en serie enkelte, hvide pavillon bygninger, som placeres under eet sammenhængende, fladt tag beplantet med marehalm.

Forbindelsen mellem byen og det yderste af molen formes som en enkelt sammenhængende struktur. Gennem detaljeringer i form af foldninger, trin, ramper og plinte skabes en lang række muligheder for aktiviteter og ophold.

På molens yderste spids rejser beton-kanten sig dramatisk og formes til et udsigtstårn hævet 4,5 meter over terræn. Mod land formes beton-kanten til en serie plinte langs molens afgrænsning mod stranden.

Den lave beton-kant i sandet mod syd gøres en smule bredere, og heri etableres en række bøsninger til opsætning af boldnet, stangtennis og andre mobile strandaktiviteter.

I forlængelse af optrækspladsen og traktorsporet mod nord, formes en 2 meter bred betonrampe, som er anvendelig for kørestolsbrugere der ønsker at bade.