Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann

Mønsted Kalkgruber


Bygherre/ordregiver: Den selvejende institution Mønsted Kalkgruber med støtte fra Realdania, Bevica Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Vanførefonden, Færch Fonden, Naturstyrelsen og Viborg Kommune

Kunstner: Erik Heide

Priser: Viborg Kommune Arkitekturens pris 2018. Handicaprådet Viborg Kommune Tilgængelighedspris 2018

Status: Realiseret 2015-2017

Areal: 25.700 M²

Anlægssum landskab: 10 mio. DKK


Mønsted kalkgruber er et særligt sted. Særlig i geologi, særlig i alder og særlig som historisk reference. Landskabet har en særegen karakter og tyngde og stedet et særligt kulturmiljø.

Den samlede oplevelse af stedet – helheden – er væsentlig for forståelsen af stedet og for oplevelsen af det særligt magiske for Mønsted, og det har derfor været ønsket, at den besøgende møder Mønsted som en helhed – en helhed med landskabet og historien i centrum.

Opgaven har været at udarbejde en ny helhedsplan for det samlede område med fokus på en formidling af områdets særlige landskabsmæssige karakter, samtidig med at gangbesværede og kørestolsbrugere sikres adgang til det kuperede område.

Helhedsplanen indeholder en ny parkeringsplads og ankomst, nye belægninger omkring bestyreboligen, kalkladen og det gamle udhus som indrettes til formidling, café og billetsalg. Desuden er en ny handicapvenlig landskabsrute herfra og frem til gruberne blevet anlagt og de eksisterende gangvenlige stier nede i gruberne er blevet forbedret.

I tilgangen til opgaven har det været afgørende at bevare og formidle områdets særlige landskabsmæssige karakter, der er formet gennem flere hundrede års kalkudvinding. Landskabsruten er derfor opbygget og prioriteret således, at man som besøgende møder og oplever så mange af områdets aktiviteter og særlige karakteristiske elementer som muligt. Ruten går forbi det lukkede brud, det store åbne kalkbrud, de mange mindre bunker affaldsjord og også jordfaldshullerne, der er opstået som konsekvens af sammenbrud af underjordiske minegange – alle elementer fortæller en del af bruddets historie.

Landskabsruten er udformet som et sammenhængende forløb i insitu støbt og kostet beton med en bredde på ca. 1,5 m. Da opgaven i særlig grad har handlet om tilgængelighed for alle, har terrænreguleringen af af området været meget vigtig. Der er taget udgangspunkt i de eksisterende landskabsformer og reguleret så lidt som muligt, men dog nok til, at det nye terræn opleves som en naturlig udvikling af det tidligere. Det har været målet, at den besøgende slet ikke oplever, at der er gjort særlige tiltag på arealet for at imødekomme gangbesværede og kørestolsbrugere.

Til ruten har Erik Heide formgivet en skulpturel bro, der i overensstemmelse med hele tilgangen underordner sig den store fortælling og samtidig er et smukt stykke formgivning i sig selv – til glæde for alle besøgende.


 

Foto: Carsten Ingemann
En ny helhedsplan for det samlede område med fokus på en formidling af områdets særlige landskabsmæssige karakter, samtidig med at gangbesværede og kørestolsbrugere sikres adgang til det kuperede område
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann