MOTORVEJ ODENSE-SVENDBORG – ETAPE 4530, KVÆRNDRUP – SVENDBORG


Bygherre/ordregiver: Vejdirektoratet

Entreprenør: M.J. Eriksson

Ingeniør: Rambøll

Status: Realiseret 2007-2008


Landskabet mellem Odense og Svendborg er et typisk fynsk landskab med bløde bakker, søer, småskove og langstrakte poppelhegn. Det er et markant og oplevelsesrigt landskab, rig på værdier og kvaliteter.

Intentionerne i projektet med denne motorvej er at forstærke og synliggøre områdets landskabelige karakterer for både lokale beboere og trafikanter. At skabe et ‘kørelandskab’, der er stedsspecifikt, og som giver de kørende en oplevelse af, at de befinder sig i et helt specielt landskab.

Omkringliggende jorddepoter, regnvands­bassiner og tilslutningsanlæg, forenkles og stiliseres, så landskabet bliver skabt af præcist placerede og geometrisk formede bakker, søer og trægrupper. ‘Kørelandskabet’ bliver på denne måde en ‘mellemting’ mellem det bløde naturlige kulturlandskab og det mere geometriske tekniske anlæg.

Opgaven omfatter rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af skitse/detailprojekt, terræn tilpasning, støjvolde mm. samt udarbejdelse af beplantningsplaner og fagtilsyn.

"...et 'kørelandskab', der er stedsspecifikt, og som giver de kørende en oplevelse af, at de befinder sig i et helt specielt landskab."