Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann

Nørresundby Havnefront


Bygherre/ordregiver: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Entreprenør: Enggaard a/s

Status: Realiseret 2015

Areal: 16.000 m²

Anlægssum landskab: 30 mio. DKK


Limfjordsbroen og Jernbanebroen er forbindelserne, hængslerne mellem syd og nord – mellem Aalborg og Nørresundby.

Limfjorden er det element der på én gang skiller og samler de to bycentre. Vandet er en fysisk barriere, men samtidig livsnerven for hele området – det er udgangspunktet for overhovedet at lægge en by netop her.

Opgaven har været at højne havnefrontens kvalitet, så den indgår som en integreret og ligeværdig del af helhedsplanen for Nørresundby. Den skal fungere som et attraktivt byrum, der tilbyder rekreative muligheder for alle.

Desuden skal projektet etablere højvandssikring, da strækningen Mellem Broerne er særligt udsat for oversvømmelser.

Med vækstrødder dybt forankret i havnebyen og cementfremstilling, er Nørresundby en folkets by, hvis identitet bygger på den driftige havnebys lidt rå charme.

Den nye havnepromenade videreformidler denne arv gennem en enkel hovedidé, som tager udgangspunkt i det, denne havn altid har bestået af: Limfjordens bølger, havneanlæggets strukturelle tyngde, de enkle materialer – og det lys, som er så helt specielt på denne side af fjorden.

Promenaden binder byen sammen, hæfter øst med vest, landskab med ’havneskab’, kystlinje med kajkant, natur med kultur, offentlig med privat. Den giver området en fælles identitet og samler stedet på langs i ét stort greb.

Betonen udgør en konstruktiv og arkitektonisk rygrad i projektet og fortæller på en gang om stedets fysiske fordringer, samtidig med at den definerer projektets menneskelige skala – det er her, man søger hen for at gå en tur langs med vandet, lege og opholde sig, eller sidde og slappe af og nyde udsigten.

Promenadens udformning understreger kystlinjens langsgående retning. Den folder sig som en sammenhængende flade omkring brystningen og muliggør samtidig etablering af den nødvendige højvandssikring.

Tværgående forbindelser fra byen mod vandet består af grupper af let-løvede rønnetræer der visuelt vandrer fra byen og ned mod vandet, hvor de medvirker til at skabe serie af mindre rum på tværs af promenaden – samtidig tilfører de et uformelt og lokalt forankret præg i sammenhæng med den tilstødende bebyggelse.

Projektet rummer også en ny havneplads, der består af en serie ovale former, der som ringe i vandet formidler overgang mellem havn og promenade, mellem gammelt og nyt . Med træbeklædte opholdsplateauer inviterer pladsen til uformelle ophold af både siddende, liggende og legende karakter. Både den skålformede græsmidte, og de omkransende trappeflader kan indtages som tilskuerpladser ved forskellige events på havnen, men fungerer også som skulpturelle elementer, der har stærk æstetisk værdi – også når pladsen ikke bruges aktivt.


Promenaden binder byen sammen, hæfter øst med vest, landskab med ’havneskab’, kystlinje med kajkant, natur med kultur, offentlig med privat
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann
Foto: Carsten Ingemann