Bygherre/ordregiver: Region Nordjylland

Bygningsarkitekt: CUBO Arkitekter A/S

Ingeniør: Balslev Lindgård A/S

Entreprenør: Jakobsen & Blindkilde A/S Entreprenørfirma

Status: Under udførelse

Areal: 10.000 m²

Anlægssum landskab: 900.000 DKK


Hovedidéen med udformningen af det nye Kærvang, der består af 24 beskyttede boliger inkl. fællesarealer og administration, er at skabe en bebyggelse, der både er fleksibel nok til at rumme de varierede behov fra målgrupperne og præcis nok til at skabe den nødvendige privathed og oplevelse af individualitet, man normalt ser i tilsvarende private rækkehusbebyggelser. Samtidig har det været vigtigt at udvikle et helhedspræg, der i sin enkelhed vil få bebyggelsen til at fremstå både attraktiv og rummelig.

Den enkelte beboer skal opleve at komme hjem til sin egen private bolig – så det, der er en selvfølge for de fleste, skal også for Ny Kærvangs beboere være stedets overordnede oplevelse.
Bebyggelsen er disponeret som en enkelt stram bygningskrop, der sikrer optimal udsigt fra lejlighederne ud over fjorden. Bygningens enkle form og placering langs med kystlinjen betyder, at udearealerne omkring huset får en meget varieret karakter.

Mod øst det åbne fjordrum, privatbalkoner og fællesterrasser. Mod vest ankomstsiden, det mere beskyttede uderum som rumligt og klimatisk afgrænses af den bagvedliggende bebyggelse og beplantning. I dette mellemrum skaber vi i kontrast til østsiden mere intime sanselige uderum med frodige bede og steder til ophold i læ, sol og skygge.