Nye veje i Aalborg Syd


Bygherre/ordregiver: Aalborg Kommune

Bygningsarkitekt: Dissing & Weitling

Ingeniør: Rambøll

Status: Under udførelse

Areal: 5 km vej

Anlægssum: 100 mio. DKK ex Gug Boldklub


Nye veje i Aalborg Syd omfatter udarbejdelse af projektforslag for Delanlæg A – vejforbindelsen ’Egnsplanvej’ gennem Indkildedalen syd for Gug og Delanlæg B – tilslutningsanlæg mellem Egnsplanvej og E 45.

Projektforslagene indeholder en registrering og analyse af områdets grønne og blå strukturer og forslag til vejanlæggets indpasning i området. Nye biotoper foreslås skabt i forbindelse med etablering af bl.a. regnvands- og forsinkelsesbassiner som en naturlig udbygning af dalens nuværende blå struktur. Med en markant idé om at fremhæve og forstærke områdets blå og grønne strukturer, tilgodeses friluftslivet desuden gennem tilgængelighed til de rekreative potentialer, som området besidder, under temaet ’Nye veje – nye forbindelser.’

De nye vejanlæg berører boldbanerne ved Gug Boldklub, hvilket har afstedkommet udarbejdelse af et sideordnet forslag til ’Nye baner ved Gug Boldklub’.