OMFARTSVEJ VED HERNING – LINJEVALGSRAPPORT


Bygherre/ordregiver: Herning Kommune

Ingeniør: Rambøll

Status: Input til linjevalgundersøgelse 2010

Udeareal: 15 km vej


Projektet omfatter input til en linjevalgsrapport for en vestlig omfartsvej og Vesterholmsvejs’ forlængelse. Konsekvenserne ved et nyt vejanlæg ønskes belyst i forbindelse med planlægning af et nyt sygehusområde.

Den nye omfartsvej ved Herning forbinder rute 18 med rute 15 og tilsluttes byen og det nye hospitalsområde ved anlæg af Vesterholms­vejs’ forlængelse.

Både Omfartsvejen og Vesterholmsvejs’ forlængelse krydser undervejs en eksisterende jernbane.

Rapporten belyser blandt andet de visuelle konsekvenser for landskabet ved en række linjeføringsforslag samt fagspecifikke forhold og konsekvenser ved passagen af særlige landskabsrum.

Et særligt fokusområde er krydsningen af Herningholm Å. Ådalen fremstår som et lokalt og markant landskabselement med relative stejle dalsider. Konsekvenserne ved fire forskellige krydsningsmuligheder belyses, blandt andet gennem en vurdering af forholdet mellem dæmninger og broløsninger.