OTICON


Bygherre/ordregiver: Oticon A/S

Bygningsarkitekt: PLH Arkitekter

Ingeniør: Carl Bro

Status: Realiseret 2006

Areal: 18.300 m2

Anlægssum landskab: 5 mio. DKK


Oticon A/S købte en ny-opført bygning med tilhørende udendørs anlæg, der aldrig havde været benyttet.

Opgaven bestod dels i at skabe en ny og klar ankomst til hovedindgangen, der i forbindelse med ny-indretning af bygningen fik en ny placering og dels i en udvidelse af parkeringsarealet og dels at skabe attraktive udendørsopholdsarealer i læ og som helhed opgradere haveanlægget.

Den eksisterende tilkørsel blev nedjusteret og forkortet til personale- og vareindlevering.

Der blev etableret en ny ankomstvej langs parkeringsarealerne, opmærksomheden på hovedindgangen henledes ved en bred løber af asfalt og insitu støbt beton, der leder til hovedindgangen.

Ved kantinen blev et stort opholdsareal etableret.

Arealet omkranses af beplantede volde, der giver læ.

Beplantningen er arter og sorter, der er typiske for det danske landsbrugslandskab.

Beplantningen ved parkeringsarealerne er en karaktergivende asketræsrække, der i skala harmonerer med det omkringliggende bakkede landbrugsland.

Mellem hovedbygning og kantinebygning, omkranset af glasgange, blev der anlagt en lille gårdhave med et væld af forskellige små buske og træer.

Gårdhaven skal være attraktiv og et åndehul hele året, da der hver dag passerer mange forbi og der er fra flere møderum udsigt til haven.