Pladsdannelser Billund Bymidte


Bygherre/ordregiver: Billund Kommune

Bygherrerådgivere: Kuben Management

Ingeniør: Orbicon
Status: Konkurrence 2015

Udeareal: 16.000 M²

Anlægssum landskab: 20 mio. DKK


Som ide og grundlag for Torvets omdannelse tager vi udgangspunkt i en enkel fortælling der kan forklares med tre ord: Naturen, Byen og Himlen. Hvert ord repræsenterer et arkitektonisk lag og lagt sammen fremkaldes et robust, fleksibelt, karakterfuldt, legende torv.

Naturen repræsenteres af heden det robuste og oprindelige naturgrundlag hvorpå og af byen er vokset frem.

Byen repræsenteres af den brolagte flade af granitflækker, som er et retningsløst mønster af små stærke granitenheder der tåler det urbane miljø og egentlig bare bliver smukkere når det slides.

Himlen repræsenteres af stjernebilleder fra nordlige himmelhvælv.

Stjernetegn projiceres ned i det mellemste lag, byens gulv, og der opstår udskæringer i brolægningen hvor hedens naturbillede i form af lyng, græsser, træer og buske i felter træder frem som et legende, lysende, grønt, gyldent og lilla levende motiv.

Torvefladerne består i øjenhøjde af fragmenter af hede eller grønne øer som ”flyder” i en bund af granit.

Øernes mange vinkler og forskellige geometrier danner rum og nicher indbyrdes. Pladsen og LEGO House vil tilsammen skabe en indbyrdes dynamik. Når man panorerer rundt i Torverummet vil man hele tiden møde nye overaskende vinkler, kanter, rum og sanseindtryk.

Intentionen er at Billund Torv bliver grønt, med naturen som billede og designelement og at torvet både tåler at blive brugt og tåler at stå alene, med ønske om at skabe et sted for både børn og voksne.