POPPELRÆKKER LANGS GRENÅVEJ I AARHUS


Bygherre/ordregiver: Aarhus Kommune

Ingeniør: Dan Jord

Arkitekter: C.F. Møllers Tegnestue

Status: Realiseret 2002


Poplerne på Grenåvej er en del af et samlet sti- og cykelforløb fra Studstrupværket og til Aarhus C. Sti- og cykelforløbet er placeret ovenpå hovedledningerne, der leverer fjernvarme fra Studstrupværket og til Aarhus.

På strækningen, hvor fjernvarmeledningerne følger Grenåvej, er poplerne plantet i et system, der understreger og forstærker oplevelsen af fart. Spørgsmålet har i den forbindelse været: Hvad kan man opleve på en vejstrækning, som tager 1 minut og 45 sekunder at forcere, og hvor man har en hastighed på 80 km i timen?

Poplerne er plantet i vinkelrette rækker på Grenåvej med en afstand på 40 m. Rækkerne varierer i antal med 5 – 4 – 3 – 2, 5 – 4 – 3 – 2 styk i hver række. Herved opstår et bølget forløb, der kan være med til at stimulere underbevidstheden som en registrering af en anden slags hastighed end bilens.

Denne fornemmelse vil forstærkes, når poplerne når deres optimale højde på 30 m, og forholdet mellem rækkeafstand og poplernes højde bliver optimal. På dette tidspunkt vil Grenåvej også blive påvirket rumligt af poplernes højde, og vejrummet vil på samme tid virke mere intimt og storladent.