Foto: Carsten Ingemann for Realdania
Foto: Jens Lindhe


Bygherre/ordregiver: Lolland Kommune i samarbejde med Realdania

Bygningsarkitekt: Adept Architects

Ingeniør: Trafikrevision.dk

Entreprenør: Troels Rasmussen A/S og H. Rasch & Søn(underentreprenør)

Status: Realiseret 2013

Areal: 1300 hektar

Anlægssum: 7 mio. DKK


Porten til Lolland handler om at binde tre landsbyer sammen omkring Knuthenborg Park. Det er en særlig pointe, at sammenbindingen sker både på et fysisk og et mentalt plan.

På det fysiske plan er der, ved at skabe forskellige nye passager og faciliteter for de bløde trafikanter mellem Hunseby-Maglemer og Bandholm, lavet et sammenhængende forløb, så man på cykel eller til fods, kan færdes sikkert gennem området. Der er lavet grusstier i skovene, ændring af vejudformninger og i Bandholm er der langs den yderste havnemole, etableret en 280 meter lang ”svævende” træpromenade.

Udover forbedringerne af mulighederne for at bevæge sig, har vi ved en række ”nedslag”, højnet omgivelsernes anvendelsesmuligheder og attraktionsværdi. Forsamlingshuset i Hunseby har fået en ny have og forplads, hvor sorte klinker lagt i sildebensforbandt, spiller sammen med husets gulpudsede facade. Ved indkørslen til Knuthenborg fra Maglemer er der mellem Huns Å og et stort egetræ kaldet ”Bytræet”, lavet en zigzag-formet landskabsskulptur i træ. Udover at fungere som opholdssted, så udtrykker skulpturen projektets intention ved både at referere til ophold og passage.

I Bandholm er der etableret et nyt ”trinbræt”, som er et perronanlæg inklusiv ventesal for passagererne til ”Museumsbanen”. En bane, hvor et veterantog kører mellem Maribo og Bandholm.

For at styrke den mentale sammenbinding af landsbyerne, har vi lagt vægt på, at man på tværs af byerne oplever et sammenfald i anvendelsen af materialer. ”Trædæk” forekommer både ved Bytræet i Hunseby, ved Perronen og Molepromenaden i Bandholm og undervejs langs stiforløbet, som specialudformede bænke med inspiration fra insektvinger. Ved etableringen af legepladser ved hhv. forsamlingshuset i Hunseby og havnen i Bandholm, har vi ladet os inspirere af havstokkens bundgarnspæle, idet legepladserne præges af ”stammeskove” malet i drivtømmerfarve.

Foto: Carsten Ingemann for Realdania
Porten til Lolland handler om at binde tre landsbyer sammen omkring Knuthenborg Park. Det er en særlig pointe, at sammenbindingen sker både på et fysisk og et mentalt plan
Foto: Carsten Ingemann for Realdania
Foto: Jens Lindhe
Foto: Carsten Ingemann for Realdania
Foto: Carsten Ingemann for Realdania
Foto: Carsten Ingemann for Realdania
Foto: Jens Lindhe
Foto: Jens Lindhe
Foto: Jens Lindhe
Foto: Jens Lindhe