PULSPARK


Bygherre/ordregiver: Ringkøbing Skjern Kommune, Real Dania og Lokale og Anlægsfonden

Status: Realiseret 2010-2013

Areal: Helhedsplan: 18.000 m². 1. etape: 2500 m²

Anlægssum: 2 mio. DKK


PulsPark er et udviklingsprojekt med fokus på, hvordan den fysiske arkitektoniske ramme kan skabe bedre vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv i det fri – der hvor man bor og færdes i det daglige.

PulsPark er placeret ned mod Ringkøbing Fjord. På et nedslidt område ved Vesterhavs-Hallen og Ringkøbing Svømmehal.

I Pulspark findes tre forskellige landskabssituationer, som projektet tager udgangspunkt i: Det urbane landskab mod byen, de flade boldbaner og fjordens vidder. Typologierne viderebearbejdes til forskellige oplevelseslandskaber. PulsPark kommer til at bestå af tre simple og effektfulde grundelementer, som vil blive parkens markante kendetegn:

  • Den Grønne Ramme – læ og rumskabende træplantninger
  • Pulsstien, områdets rygrad og bindeled mellem alle aktiviteter
  • Terrænformationerne – bearbejdning af eksisterende terræn til leg, bevægelse og rum

Til pulsstien knyttes en mængde forskellige Puls-zoner, der skabes som en bearbejdning af de allerede eksisterende potentialer, som findes i form af nedlagte tennisbaner, parkeringsarealer, gavlvægge og andre elementer.