RAMBØLL HEADQUARTERS


Bygherre/ordregiver: Rambøll Danmark A/S

Bygningsarkitekt: Mikkelsen Arkitekter a/s

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Entreprenør: Pihl A/S

Status: realiseret 2007-2010

Udeareal: 4.320 m²

Anlægssum landskab: 8 mio. DKK


Projektet ved Rambøll Headquarters omfatter betonbelægning på domicilets ankomstplads samt udformning af et mindre anlæg. Anlægget omfatter opholdsarealer, beplantning, tilkørselsforhold for cykler og biler, samt parkering og vareindlevering.

Rummet er opdelt med et beplantet bælte, således der opnås et afgrænset rum mellem beplantningen og bygningen. Her er adgangsveje, vareindlevering samt brugernes opholdsareal placeret.

På den anden side af beplantningen, mod naboen, er et midlertidigt uderum med græs, cykelparkering og P-pladser. Arealet mod bygningerne er disponeret med fokus på rationelle tilkørselsforhold og en stor terrasse i tilknytning til kantinen og mindre opholdsarealer i tilknytning til kursuslokalerne.

Trafikken er adskilt i tre zoner med densifalt for de primære køreveje, brostensbelægninger med henholdsvis jetbrændte og stokhuggede overfladebehandlinger for de sekundære kørearealer og grusbelagte flader for de bløde trafikanter og til cykelparkering.