Regnvand i Risskov


Bygherre/ordregiver: Aarhus Kommune

Ingeniør: COWI

Status: Skitseforslag 2007-2008

Areal: Flere steder i bydelen Risskov


Bydelen Risskov i Århus skal have udskiftet sit kloaksystem fra et blandet system til et adskilt kloaksystem. Dette ønskes udført, da mange ejendomme har haft oversvømmelser som følge af kraftige regnskyl. Projektet omfatter en adskillelse af ’det grå’ husholdningsspildevand fra overfladeregnvand – i to separate kloaksystemer.

For at undgå oversvømmelser fra kraftige regnskyl og nedfældning af næringsstoffer, skal der anlægges forsinkelsesbassiner flere steder i bydelen. Schønherrs opgave har været at udpege og formgive mulige områder for disse bassiner til regnvand i den fuldt udbyggede bydel.

Nuværende grønne områder har været oplagte placeringer for forsinkelsesbassinerne. Opgaven har derfor været at tilføje bassiner i Risskovs grønne områder, således bassinerne bliver et element, der øger de rekreative muligheder.  Projektet har på flere måder en stor bredde, dels fordi det indeholder 10 bassiner, dels fordi det synliggør en eksisterende å, i meget varierende delområder, såsom en bypark, en boldbane, et villakvarter, gennem et hospital og langs en kysteng.

Tidligere, eksisterende og fremtidige hydrografiske og topografiske forhold er vitale parametre for opgaven. Derfor er projektet udviklet i tæt samarbejde med ingeniør og bygherrer.