Foto: ABC Luftfoto

RIGSARKIVET


Bygherre/ordregiver: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Bygningsarkitekt: PLH Arkitekter a/s

Ingeniør: Grontmij a/s

Entreprenør: E. Pihl og søn a/s

Status: Realiseret 2009

Udeareal: 9000 m2 heraf 7000 m2 tagterasse

Anlægssum landskab: 15 mio. DKK


Schønherr har, i forbindelse med opførelsen af det nye Rigsarkiv ved Kalvebod Brygge, udformet en 7.000 m2 stor offentlig-tilgængelig taghave som et byrum.

Den nye taghave ved Rigsarkivet udgør en del af det samlede og hævede gang- og cyklist-parkstrøg, som med tiden, skal forbinde Bernstorffsgade med Knippels Bro.

Med anvendelsen af specialjord, lag af nedknust tegl samt vandreservoirplader tilbageholdes regnvand således, at mængden, der ledes til afløb, reduceres eller forsinkes.

Med taghavens opbygning vurderes det, at der tilbageholdes i størrelsesordenen 60-70 % af nedbøren i området på årsbasis.

Udover at tilbageholde regnvand, og recirkulere det i et naturligt kredsløb, har projektet en positiv effekt på insekt- og dyrelivet i byen.

Som en del af det naturlige kredsløb, ophobes nedbøren i vækstlagene, som efterfølgende bruges af planterne. I denne proces fordampes vandet med en temperatursænkende effekt.

Sidst har de store tilplantede arealer en effekt på miljøet i form af, at de binder støvpartikler i luften og ved hjælp af fotosyntesen danner CO2.

Udover at tilbageholde regnvand, og recirkulere det i et naturligt kredsløb, har taghaven en positiv effekt på insekt- og dyrelivet i byen