RUNDKØRSLER I MIDT- OG VESTJYLLAND


Bygherre/ordregiver: Vejdirektoratet

Bygningsarkitekt: Schønherr

Ingeniør: Rambøll Aarhus

Status: Skitseforslag 2006. Realiseret 2008-09

Areal: 3 rundkørsler og ombygning af et vejkryds


I forbindelse med forbedringer af trafiksikkerheden i Midt- og Vestjylland, har Schønherr arbejdet med fire krydsninger, hvor der henholdsvis er etableret tre rundkørsler og en regulering af et vejkryds.

De tre rundkørsler er beliggende henholdsvis på rute 15 mellem Videbæk og Ringkøbing, ved Aulum på rute 18, mellem Herning og Holstebro, og ved ­Kåstrup på rute 26 mellem Skive og Nykøbing Mors. Krydset er ligeledes beliggende på rute 26, mellem Skive og Viborg.

Landskabsarkitektarbejdet omfatter udarbejdelse af skitseforslag samt æstetisk bistand gennem detailprojekteringen. Opgaven indeholder forslag til belægninger af overkørselsarealer, kanter, beplantning, og belysning.

Belægninger af overkørselsarealer er asfalteret og udformet med tværgående striber af termoplast, dels for at adskille sig fra kørebanen, dels for at markere særlige zoner for transport af vindmøllevinger.

Belysning er udført som wireophængt-belysning, hvor otte armaturer hænger i wire opspændt mellem koniske, mørkegrå og pulverlakerede master. I to rundkørsler er der anvendt transparente armaturer, som på afstand definerer rundkørslen som en cirkel i landskabet.

Beplantning forholder sig til rundkørslernes geometrier og er tilpasset det omkringliggende landskab, så beplantningen understreger den lokale egenart.