Sankt Thomas Kirkeplads


Bygherre/ordregiver: Sankt Thomas Kirke Menighedsråd v/ Pia Ingels

Arkitektrådgivere: BIG Architects

Status: Skitseprojekt afleveret december 2016

Udeareal: 1400 M²


Kirken på en plads
Ny plads ved Sankt Thomas Kirke på Frederiksberg, i forbindelse med tilbygning af nyt sognehus til kirken.

Med projektet åbnes kirkens rum og anlægget op mod sine omgivelser og inviterer ind på området til leg, arrangementer og ophold.

Arealerne omkring kirken udformes med en sammenhængende pladsbelægning på alle fire sider, til flexibel brug for arrangementer i kirken og det ny sognehus, men også for lokale beboere og forbipasserende.

Plads til byliv
Pladsen indrettes således at der kan foregå arrangementer både i relation til sognehuset, men også lokalt forankrede arrangementer som feks loppemarkeder eller almindelig hverdagsophold for de lokale beboere. De forskellige dele af pladsen opdeles ved placeringen af de nye træer. Rundt om enkelte af træerne skabes der på pladsen mulighed for ophold på bænke der omkranser de grønne bede, ligesom der langs facader placeres almindelig bænke med ryglæn.

En grøn plads
Der lægges vægt på at pladsen skal blive så grøn som mulig. Derfor bevares de fleste af områdets træer og der plantes nye træer af forskellige sorter som vil give forskellige oplevelser i løbet af året ligesom der arbejdes med en stedsegrøn og varieret bundbeplantning.

For at åbne op mod Rolighedsvej foreslås, at fire birketræer fældes og erstattes af nye træer som placeres i grupper, i pladsens hjørner. Der skabes en sammenhæng i udtrykket ved valg af træer, som blomster hvidt eller svagt rosa. I foråret giver blomstrende paradisæbletræer og amelanchier hvide blomster til pladsen.