Schæffergården


Bygherre/ordregiver: Fonden for Dansk-Norsk Samarbejde

Bygningsarkitekt: Renovering af Villa Helene: WOHLERT Arkitekter A/S

Nyt cykel- og materialeskur: Dorte Mandrup Arkitekter

Ingeniør: Carl Bro

Entreprenør: P. Malmos A/S

Status: Udført sommeren 2003

Areal: 10.000 m2

Anlægssum: 2.6 mio. DKK


Landskabsarbejderne omfatter ankomst og parkeringsarealet til Schæffergården, renovering af parken ud mod Jærgersborg Allé, samt omlægning af renovering af arealerne i tilknytning til Villa Helene.

Planen for ankomstarealet tager udgangspunkt i en eksisterende gruppe Skovfyr, som står umiddelbart ved hovedindgangen. Ankomstvejen, vendepladsen, og parkeringsarealerne er anlagt med granitstenmel. Gruppen af skovfyr fungere som entre/overgang/filter mellem parkerings-/vendepladsen og forpladsen ved hovedindgangen (denne er endnu ikke omlagt).

I parken mellem hovedhuset og Jærgesborg Allé er der nedlagt diverse bede, genplantet hække langs parkens øst og vestside samt anlagt en stiforbindelse til Villa Helene, så anlægget igen fremstår som det i sin tid var tænkt af havearkitekt C.T.H. Sørensen.

I tilknytning til Villa Helene er dels haven blevet renoveret med nye bede, randbeplantning og ny terrasse og dels den indre gård. I gården er der omkring et eksisterende træ anlagt en træterasse.